İstanbul ili Avrupa yakası endüstriyel ön arıtma tesislerinden kaynaklanan çamur miktarlarının belirlenmesi

dc.contributor.advisor Kınacı, Cumali tr_TR
dc.contributor.author Yavuz, Okşan Küçük tr_TR
dc.contributor.authorID 83138 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2021-01-11T13:29:45Z
dc.date.available 2021-01-11T13:29:45Z
dc.date.issued 1999 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract İstanbul'da 1200 civarındaki ön arıtma zorunluluğu olan endüstriyel tesisten yaklaşık 800 tanesi, 600 civarındaki ön arıtma tesisine sahip endüstriyel tesisten 340 tanesi Avrupa yakasındadır. Ön arıtmadan çıkan çamur miktarları, bu çamurların özellikleri ve uzaklaştırılma şekilleri konusunda yeterli veri mevcut değildir. Atıksulann arıtılması ve çamur yönetimi konusunda yasal mevzuat bulunmasına rağmen, arıtma çamurlarının uzaklaştırılması konusundaki yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, İstanbul için bir endüstriyel atıksu arıtma çamuru yönetim politikası geliştirmek açısından gerekli olan veri altyapısına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmede tesislerin projelerindeki veriler ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdresi kayıtlan kullanılmıştır. Ön arıtma tesisleri arıtma tipine (fiziksel, kimyasal, biyolojik), endüstriyel tesisin kategorisine (tekstil, metal, kimya, gıda, kağıt, deri, araç yık. vb.) ve bulundukları ilçelere göre sınıflandırılmıştır. Her bir ön arıtma tesisinin akım şeması dikkate alınarak ortaya çıkan çamur miktarları çamur oluşumunu etkileyen temel parametrelerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Buna göre, fiziksel arıtmada AKM; kimyasal arıtmada pH, metal konsantrasyonları, Alkalinite, SO4 ve kimyasal madde dozları; biyolojik arıtmada ise BOİ5 ve biyolojik büyümeyi temsil eden katsayılar, çamur oluşumunu etkileyen temel parametreler olarak seçilmiştir. İncelenen proje ve dosyalardaki ilgili parametre verilerinin yetersiz olması durumunda literatür ve benzer tesis bilgilerine göre kabul yapılmıştır. Her bir tesise ait sözkonusu veriler kullanılarak ön arıtma prosesleri bazındaki hesap yaklaşımlarıyla çamur miktarları kuru ağırlık ve hacim cinsinden hesaplanmıştır. Bu yöntem ile elde edilen çamur miktarları Tablo 1' de ve Tablo 2' de verilmiştir. Tablolardan da görüldüğü gibi ön arıtma çamurlarının önemli bir kısmını Tekstil, Metal, Gıda ve Kimya endüstrileri oluşturmaktadır. Ön arıtma tipine göre çamurun % 80' den fazlası kimyasal çöktürmeden kaynaklanmaktadır. İlçelere göre dağılımda ise Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçeleri, ön arıtma çamurlarının kaynaklandığı en önemli bölgeler olarak dikkat çekmektadir. xıı Tablo 1 Endüstriyel ön arıtma çamurlarının endüstri kategorisi ve ön arıtma tipine göre dağılımı Tablo 2 Çamur Miktarlarının İlçelere Göre Dağılımı tr_TR
dc.description.abstract There arel200 industrial organisation with pre-treatment necessity and 600 industrial plants that have wastewater pre-treatment plant in Istanbul. In European side of Istanbul, these numbers are 800 and 340 respectively. There is no enough data related to the pre-treatment sludge quantities, characteristics and disposal methods in practice of Istanbul. The sanctions about the industrial wastewater treatment and sludge disposal are not sufficient, in spite of the laws related to them. This study is realised to assist to the database which is necessary for the developing of sludge management policy. The data for the calculations are supplied from Istanbul Water Supply and Sewerage Association (ISKI). Pre-treatment plants are classified according to the type of treatment (physical, chemical, biological) and the category of industry (textile, metal, chemistry, food, paper, leather, car wash etc.) and the district of industry. By taking notes of current scheme of each pre-treatment plants, the sludge quantities are calculated with basic parameters affecting the occurrence of the sludge. Therefore, S S concentration in physical treatment; pH, metal concentrations, Alkalinity, SO4 and chemical substance doses in chemical treatment; BOI5 and the coefficients which represent biological growth in biological treatment are chosen to represent the parameters affecting the occurrence of the sludge. It has been used literature and similar file knowledge if data of the parameters could not be found in the projects and files. Using the data of each industrial organisation, the sludge quantities are calculated as dry weight and volume with the calculation approaches based on pre-treatment types. The calculated sludge quantities can be seen on Table 1 and Table 2. xiv Tablel. industrial pre-treatment sludges distribution based on industrial category and ve pre-treatment types. Table 2. Dispersion of the sludge mass on districts. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/19153
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arıtma tesisleri tr_TR
dc.subject Atık su arıtma tr_TR
dc.subject Endüstriyel atıklar tr_TR
dc.subject Çamur tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Treatment plants en_US
dc.subject Waste water treatment en_US
dc.subject Industrial wastes en_US
dc.subject Sludge en_US
dc.subject Istanbul en_US
dc.title İstanbul ili Avrupa yakası endüstriyel ön arıtma tesislerinden kaynaklanan çamur miktarlarının belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of sludge quantities originated from industrial wastewater pretreatment plants in İstanbul European side en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
83138.pdf
Boyut:
5.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama