Yüklenici İnşaat Firmalarının İhale Sonrası Bilgisayar Destekli Planlama Yaklaşımıyla Örgütlenmesi Ve İş Programı Çalışmalarında Kaynak Dengeleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okuyan, Müslüm Sertaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yüklenici inşaat firmaların ihale sonrası bilgisayar destekli planlama yaklaşımı ile örgütlenmesi ve uygulama iş programı hazırlığında kaynak dengeleme çalışmaları incelenmiştir. İhale sürecinin ardından başlayan ve şantiyenin imalata başlamasına kadar geçen süre içinde yer alan proje yönetim uygulamaları değerlendirilmiştir. Yeni bir projenin örgütlenmesi, mevcut organizasyon ile ilişkilerinin tanımlanması, proje ekibinin kurulması, proje başlangıç seminerinin yapılması, ve bilgisayar destekli planlama yaklaşımıyla planlanmasında kaynak dengeleme uygulamaları değerlendirilmiştir. Başlangıç aşamasında yapılması tavsiye edilen çalışmalar sonucunda proje ekip üyelerinin katılımıyla entegre planlar ve iş programı hazırlanmış olacak ve bu aşamadan sonra hazırlanacak detaylı planlama proje yapım safhasında yol haritası olacaktır.
In this study, organizations of construction firms for new projects, computer aimed planning and resource leveling works are analyzed. Project management practices during the end of bidding phase to the beginning of construction phase are focused in. Organization of new projects and clarification of their relationships within the main organization, project team building, project start-up meetings and computer aimed planning with resource leveling are reviewed. At the end of the suggested startup phase practices in this study, integrated plans and work schedules shall be built with support of project team members and after this point detailed planning will be roadmap during the construction.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
İnşaat Organizasyonu, Bilgisayar Destekli Planlama, Kaynak Dengeleme, Proje Yönetim Yazılımları, Başlangıç Semineri, Construction Organization, Computer Aided Planning, Resource Levelling, Project Management Softwares, Start-up Meeting
Alıntı