Tekstil Ve Hazır Giyin Sektöründe Marka Oluşturma Stratejileri

dc.contributor.advisor Önder, Emel tr_TR
dc.contributor.author Sarıhan, İlke tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:16:46Z
dc.date.available 2015-06-10T11:16:46Z
dc.date.issued 2011-01-04 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın temel amacı, tekstil ve hazır giyim sektörü içinde faaliyet gösteren çeşitli firmaların global pazarlara yönelik mevcut markalaşma ve pazarlama faaliyetlerinin incelenerek değerlendirilmesi ve iyileştirme süreçleri için önerilerde bulunulmasıdır. Firmaların küreselleşen dünya pazarında her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de rekabet koşullarına ayak uydurmaları gün geçtikçe güçleşmektedir. Bu nedenle yeni pazarlama stratejileri geliştirmelerinde fayda vardır. Çağdaş pazarlama stratejilerinde de ürünle ilgili olarak marka ve markalaşma çabaları ön plana çıkmış ve hala çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Marka önemli bir rekabet gücü olarak firmaya değer katmakta ve rakiplerinin önüne geçerek tüketicilerin eğilimlerini belirlemede öncü rol oynamaktadır. Verimlilik ve karlılık arttırma çabalarının etkin şekilde firmaya yansıtılabilmesi için stratejik marka yönetimi pek yönetici tarafından önemle dikkate alınmaktadır. Hazır giyim ve tekstil sektörü açısından da durum farksız değildir. Bu çalışmada, marka kavramı incelenerek, marka yaratma ve yönetme stratejileri üzerinde durulmuş, uluslararası sektörde ve Türkiye’de marka anlayışı incelenmiştir. Daha sonra nihai tüketicilerin markaya dair sahip oldukları düşünceler yapılacak anketler ile incelenecek, sektörden markaya sahip öncü bir firma ile birebir görüşme yapılmış; mevcut sıkıntılara ve yetersizliklere istinaden tekstil ve hazır giyim sektöründeki markalaşma süreci ve pazarlama faaliyetleri hakkında genel bir tablo çıkarılmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The main aim of this study is to investigate and evaluate the branding and marketing activities of the textile and apparel firms in sector and make some suggestions for improvement. At a global world market, developing new marketing strategies has lots of advantages since the competition conditions are getting harder and harder. At the contemporary marketing strategies, brand and branding related with the product characteristics, have gained more importance. Brand, as a competitive power adds values to the company and determines the trend in the market. Most of the managers have taken the strategic brand management into the account to increase the efficiency, productivity and profitability. It is the same for the textile and apparel sector. This study includes the brand concept and investigates the branding and brand management strategies while looking deeply into the current understanding of brand in Turkey and abroad. Later on, an investigation of customer opinions has been made about brand obtained via public survey, and the interview results with the firms having and developing brand in the sector, and have been tried to have a general look on the marketing and branding activities based on the current difficulties and problems. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4579
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tekstil tr_TR
dc.subject Hazır Giyim tr_TR
dc.subject Marka Oluşturma Stratejileri tr_TR
dc.subject Textile en_US
dc.subject Apparel Industry en_US
dc.subject Branding Strategies en_US
dc.title Tekstil Ve Hazır Giyin Sektöründe Marka Oluşturma Stratejileri tr_TR
dc.title.alternative Branding Strategies In Textile And Apparel Industry en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7470.pdf
Boyut:
1.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama