Denim Kumaşlarda Konfeksiyon Sonrası Yapılan İşlemlerin Kumaş Mekaniği Üzerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kunt, Ayşe Gül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, değişik gramaj ve sıklıklarda altı denim kumaş numunesi kullanılmış olup, bunlardan beşi sırasıyla ön yıkama, taş yıkama, ağartma ve tint işlemlerinden geçirilmiştir. Diğer kaliteye ise aynı basınçta olmak üzere iki ayrı sürede kum rodeo işlemi uygulanmış ve öncelikle ön yıkama ve daha sonra taş yıkama işlemlerine tabi tutulmuştur. Her yıkama ve yıpratma işleminden sonra performans kayıpları incelenmek üzere yırtılma ve kopma mukavemetleri deneyleri yapılmıştır. Test sonuçlarına göre 2/1 çözgü dimisi dokusundaki denim kumaş numunelerinde, çözgü yönündeki mukavemet kayıpları atkı yönündekilere göre daha fazla olmakla birlikte taş yıkama ve kum rodeo işlemleri bu kayıplarda en büyük rolü oynamaktadır. Kum rodeonun süresi artırıldıkça kumaş performansında düşüşler olmaktadır.
In this study six denim fabric samples with different weights and densities were used and five of them were passed through in turn in order rinse washing, stone washing, belach and tint processes. The sixth quality was passed through sandblasting process in two different period in the same pressure and then rinse washing and stone washing processes. After all washing and abrasion treatments, in order to research their performance losses, their tear and breakage strength tests were made. As a result of the tests, warpwise strength losses are more than weftwise strentgh losses in 2/1 warp twill denim fabric samples. Stone washing and sandblasting processes have the most important part on the strength losses. According to the sandblasting period increase, fabric performance decreases.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Denim, Yıkama ve Yıpratma İşlemleri, Kumaş Performansı, Kalite Problemleri, Denim, Washing and Abrasion Processes, Fabric Performance, Quality Problems
Alıntı