Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi Yöntemi İle Molibden İçeren Demir Esaslı Alaşımların Üretilmesi

dc.contributor.advisor Yücel, Onuralp tr_TR
dc.contributor.author Kırgöz, Dilek tr_TR
dc.contributor.authorID 10004528 tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Mühendisliği YL. tr_TR
dc.contributor.department Materials Engineering MSc. en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:48:07Z
dc.date.available 2015-09-17T12:48:07Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, döküm alaşımları ve ileri seramikler için yüksek enerji tasarruflu, hızlı ve düşük maliyetli bir üretim tekniği olan metalotermik proses yöntemi ile Fe-Ni-Cr-Mo gibi Mo içeren Fe-bazlı alaşımlar, Fe2O3-NiO-Cr2O3-MoO3 toz karışımlarının ve redükleyici olarak Al tozunun kullanılmasıyla sentezlenmiştir. Reaksiyonların adiabatik sıcaklıklarını hesaplamak ve başlangıç molar kompozisyonunun son ürünler üzerindeki etkisini araştırmak amacı ile FactSage 6.2 Termodinamik veritabanı programı kullanılarak detaylı termo-kimyasal benzetim çalışmaları yapılmıştır. Metalotermik proseslerde, stokiyometrik Al ve Si ilavelerinin, oksit (Al2O3, SiO2, CaO, MgO) tozlarının ilavesinin ve başlangıç toz karışım miktarlarının son alaşımın kompozisyonu ve metal verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen ürünlere kimyasal analiz, XRD ve EDS tekniklerinin kullanılmasıyla karakterizasyon çalışmaları uygulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Mo containing Fe-based alloys, such as Fe-Ni-Cr-Mo, were synthesized using a mixture of Fe2O3-NiO-Cr2O3-MoO3 powders reducing with Al powders by metallothermic process which is a high energy efficient, fast and low-cost production technique for synthesis of cast alloys and advanced ceramics. Detailed thermo-chemical studies were simulated by using FactSage 6.2 Thermochemical software in order to calculate adiabatic temperature of the reactions and effects of initial molar composition on the final products. In the metallothermic processes, effects of stoichiometric Al and Si addition and addition of the oxide powders (Al2O3, SiO2, CaO, MgO) and amount of initial composition on the metal recovery and compositions of final alloys were carried out. Final products were characterized by using chemical analysis, XRD, EDS techniques. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9482
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İntermetalikler tr_TR
dc.subject Fe-bazlı alaşımlar tr_TR
dc.subject Molibden tr_TR
dc.subject Metalotermik proses tr_TR
dc.subject Intermetallics en_US
dc.subject Fe-based alloys en_US
dc.subject Molybdenum en_US
dc.subject Metallothermic process en_US
dc.title Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi Yöntemi İle Molibden İçeren Demir Esaslı Alaşımların Üretilmesi tr_TR
dc.title.alternative Production Of Molybdenum Containing Iron Based Alloys Via Self-propagating High Temperature Synthesis en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13668.pdf
Boyut:
2.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama