1930’larda Arkitekt Dergisi’nde Mimari Metinler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bükülmez, Cüneyt
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma 1931’de Türkiye’de yayına başlayan ‘Arkitekt’ dergisi ile ilgilidir. Burada çalışmada ele alınan süreç 1930’ların başından 1940’ların başına kadar olan bir dönemi kapsamaktadır. Bu süreç itibariyle modernitenin tarihsel gelişimi ortaya konmuş, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yapısındaki değişimlerle ilişkili olan Türkiye’nin modernleşme süreci ele alınmıştır. Türk modernleşmesi tarafından referans alınan Batı medeniyetinin modernleşmesi incelenirken ‘yenilik’, ‘modernite’, ‘modernizasyon’, ‘Batı toplumu’ gibi çalışmamızda sık kullanılan kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. ‘milli-kimlik’, ‘milliyetçilik’ gibi kavramlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimleri doğrultusunda tanımlanmaya çalışılmıştır. Arkitekt dergisini o dönemde çıkan tek mimari periyodik olarak ele aldığımızda, seçilen makalelerde ortaya konan fikirler o dönemin tartışmalarını ve problemlerini bize yansıtmaktadır. Buna ek olarak yazılarda yer alan fikirler bize göstermektedir ki dönemin birçok mimarı, günümüzde hala geçerliliğini koruyan ve günümüz mimari tartışmalarının temelini oluşturan birçok kavramların farkında olup bu fikirleri toplumun ilerlemesi yönünde ortaya koymuşlardır.
This study is related with a periodical edition ‘Arkitekt’, that began to be released in 1931 in Turkey. Here, time section in the study is taken from the beginning of 1930’s until the early 1940’s. In this section, historical development of modernity process is stated, furthermore, Turkey’s modernization process which is related with the change in the state structure of Ottoman Empire is taken into consideration. While exploring Western civilizations’ modernization process –taken as a reference by Turkish modernization-, concepts like; ‘newness’, ‘modernity’, ‘modernization’, ‘western society’, that are frequently used during study are tried to be explained. Concepts like ‘national identity’, ‘nationalism’ are tried to be identified upon the idea of Turkish Republic’s revolutions. Since ‘Arkitekt’ was the only architectural periodical of its time, ideas in the articles we selected reflects discussions and problems of their time. Also ideas in the articles show that, at that time, most of the architects are aware of universal concepts that are still popular and important in architectural discussions of our daily world.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Modernite, modernizasyon, yenilik, milli-kimlik, milliyetçilik, Modernity, modernization, newness, national identity, nationalism
Alıntı