İnternet Tabanlı Gps Değerlendirme Servislerinin Doğruluk Analizi: İstanbul İli Örneği

dc.contributor.advisor Alkan, Reha Metin tr_TR
dc.contributor.author Subaşı, Harun Kenan tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:13:48Z
dc.date.available 2015-05-14T14:13:48Z
dc.date.issued 2011-02-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract GPS ölçme yönteminde mutlak ve relatif olmak üzere iki farklı yöntemle konum bilgileri elde edilebilmektedir. Yüksek doğruluk gerektiren jeodezik ve ölçme amaçlı uygulamalarda, mutlak konum belirleme yöntemi çoğu zaman yeterli olamamakta olup, bu tür uygulamalar için relatif yöntemin uygulanması gerekmektedir. Ancak, bu yöntemde nokta konumlarının belirlenebilmesi için bir GPS veri değerlendirme yazılımı gerekmektedir. Bu yazılımların birçoğu için ilave ücret ödenmekte olup, kullanımları için eğitimlerin alınması da gerekmektedir. Yeterli tecrübesi olmayan kullanıcılar için bu yazılımlarla GPS verilerini değerlendirmek oldukça uzun sürmekte, kimi zaman da sonuçların hatalı olarak elde edilmesine neden olmaktadır. Bu sorunlar son zamanlarda ülkemizde CORS-TR (TUSAGA Aktif), İSKİ-UKBS (Uydularla Konum Belirleme Sistemi) gibi network RTK adı verilen sistemlerin kullanılmasıyla önemli ölçüde giderilmiş olmakla beraber, bu sistemlerden yararlanılamadığı durumlarda veya daha yüksek doğruluk gerektiğinde hala klasik GPS değerlendirme yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada herhangi bir GPS değerlendirme yazılımı satın alma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve toplanan verilerin internet aracılığıyla gönderilip, otomatik olarak değerlendirildiği internet tabanlı GNSS değerlendirme servislerinin doğruluk performansı zamanın fonksiyonu olarak incelenmiştir. Bu servislerin bir başka önemli özelliği de, sabit nokta olarak sürekli veri toplayan GPS istasyonlarını referans alarak rölatif yöntemle konum bilgileri üretmeleridir. Böylelikle kullanıcılar, günün herhangi bir zaman diliminde, sabit bir istasyon kurmaksızın ve GPS değerlendirme yazılımı da kullanmadan rölatif yöntemle ulaşılan doğruluk seviyelerinde konum bilgilerini elde edebileceklerdir. İnternet tabanlı GNSS değerlendirme servislerinin kullanılmasıyla hem sabit istasyon gereksinimi, hem de yazılım ihtiyacı önemli ölçüde ortadan kalkacak, böylece zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanmış olacaktır. Bu amaçla İstanbul ili sınırları içersindeki İSKİ tarafından kurulan İSKİ-UKBS noktalarından 6 tanesi seçilmiş, bu noktalara ait 16 Mayıs 2009 ve 6 Kasım 2009 tarihlerinde toplanan ölçme dosyaları İSKİ’den alınmıştır. 24 saatlik bu veriler 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 12 saatlik alt veri setlerine ayrılmıştır. Bu şekilde elde edilen 16 Mayıs ve 6 Kasım 2009 tarihlerine ait 540 adet ölçme dosyası, internet-tabanlı GPS veri değerldnirme servislerinden olan OPUS, AUSPOS ve SCOUT kullanılarak değerlendirilmiştir. E-posta aracılığıyla gönderilen koordinatlar, İSKİ-UKBS ağının daha önceden Bernse akademik yazılımı ile belirlenen (doğru kabul edilen) koordinatlarıyla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu sistemlerin birçok ölçme ve GIS amaçlı uygulamalarda kullanılabileceğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract The usage of GPS technology is increasing day by day. It is used in widely applications such as watches, auto navigation systems but the basic purpose of GPS is getting information about coordinates. The methodology and equipments are depends on accuracy that expected. For example the simple hand GPS devices which are about 100 dollar are enough for 3-5 meter accuracy but if better accuracy needed, it is necessary to use professional GPS device and antenna sets. Both used devices and process methods are alterable with expected accuracy. Positioning with GPS can be realized with two general operating methods: point positioning and differential (or relative) positioning. In relative (differential) positioning method, there must be at least one GPS set to collect data continuously in a known point and users must make sessions to unknown points with other GPS set. For these reason, at least two GPS set is needed. Not only high cost GPS sets but also GPS processing software that harmonic with GPS sets, needed. Users paid both purchase and get education about there software. Besides, not experienced users spend too much time for process GPS data on these software. Systems such as ISKI-UKBS and CORS-TR, dedicate to overcome these kind of problems. However, when we can not connect these systems or need better accuracy, classical GPS processing software are still needed. When internet based GNSS processing services are used, we don’t need both static stations and softwares. Thanks to internet based GNSS processing services, users save up equipments, softwares, time and laborforce. In this Project, there is six points selected which are belongs to ISKI-UKBS web in Istanbul. These 6 points have 24, 12, 4,2, 1 hours GPS sessions on May 16th 2009 and November 6th 2009. Total 540 data file processed by internet based GPS processing services which are OPUS, AUSPOS and SCOUT. Delivered coordinates from this systems are compared with already fixed coordinates of ISKI-UKBS web by Bernese software. The results show that this systems can be used lots of measuring jobs and GIS applications. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1756
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject GPS tr_TR
dc.subject GPS Değerlendirme tr_TR
dc.subject GPS en_US
dc.subject GPS Processing en_US
dc.title İnternet Tabanlı Gps Değerlendirme Servislerinin Doğruluk Analizi: İstanbul İli Örneği tr_TR
dc.title.alternative The Accuracy Analysis Of Web Based Gps Processing Services: The Case Of Istanbul en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11335.pdf
Boyut:
15.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama