Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Yağlardan Konjuge Linoleik Asit Üretimi

dc.contributor.advisor Aran, Necla tr_TR
dc.contributor.author Ballıkaya, Seval tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T13:57:42Z
dc.date.available 2015-05-18T13:57:42Z
dc.date.issued 04.01.2011 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada farklı LAB (laktik asit bakterileri) kullanılarak linoleik asitten CLA (conjugated linoleic acid) sentezi üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla linoleik asit içeriği yüksek yağlardan (ayçiçek ve soya yağı) yağ asidi hidrolizi gerçekleştirilmiş, daha sonra LAB ilave edilen farklı yağ asitleri içeren ortamlarda linoleik asidin konjuge linoleik aside dönüşümü incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde laktik asit bakterileri içinde Lactobacillus plantarum’un CLA üretimi için en uygun bakteri olduğu anlaşılmıştır. Lb. plantarum ile farklı yağ asidi miktarlarında CLA üretimi incelenmiştir. 100, 150 ve 200 µL hidrolize ayçiçek yağı ilavesiyle çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda en fazla CLA üretimi (% 0,8 CLA) 150 µL hidrolize ayçiçek yağı varlığında elde edilmiştir. CLA üretimini arttırmak amacıyla ortamın pH değerinin inkübasyon süresi içinde 12. saatte yaklaşık olarak 6,0’ya ayarlanmasıyla CLA veriminde artış olduğu gözlenmiştir. Çalışma kapsamında farklı yağ asidi kompozisyonlarının da CLA üretimine olan etkisi araştırılmıştır. Substrat olarak kullanılan ayçiçek ve soya yağı yağ asitlerinin CLA üretiminde benzer etkiyi gösterdiği gözlenmiştir. saf linoleik asit ilavesinin bir avantaj sağlamadığı gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this project, CLA synthesis from linoleic acid was studied by using different types of LAB (lactic acid bacteria). After hydrolyzing of linoleic acid rich oils such as sunflower and soybean oils. CLA synthesis from LAB was investigated in culture media containing different kinds of fatty acids. Lactobacillus plantarum was found to be the most suitable bacterium among the other LAB tested. CLA synthesis by Lb. plantarum was searched in the presence of different amounts of fatty acids. Experiments were conducted by adding hydrolized sunflower seed oil to culture media within the range of 100, 150 and 200 µL. The maximum CLA level (0,8% ) was obtained in the presence of 150 µL hydrolized sunflower seed oil. It has been observed that CLA yield increased after adjusting the pH of culture media approximately to 6.0 during 12. h of incubation period. Also the effect of fatty acids composition on CLA production was investigated. The results indicated that similar CLA yields were obtained with sunflower and soybean oils and that the use of pure linoleic acid did not increase CLA synthesis when compared with sunflower and soybean oil. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2208
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Konjuge linoleik asit tr_TR
dc.subject Yağ asitleri tr_TR
dc.subject Laktik asit bakterileri (LAB) tr_TR
dc.subject Conjugated linoleic acid (CLA) en_US
dc.subject Fatty acids en_US
dc.subject Lactic acid bacteria (LAB) en_US
dc.title Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Yağlardan Konjuge Linoleik Asit Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Production Of Conjugated Linoleic Acid From Oils By Using Lactic Acid Bacteria en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4803.pdf
Boyut:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama