Otonom Ve Otonom Olmayan İki Kaotik Osilatör Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Togur, Cafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
u çalışmada tümdevre yapısı üzerinde gerçeklenebilecek pasif eleman değerlerine sahip yüksek hızlı otonom ve otonom olmayan iki kaotik osilatör tasarlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kaosun tanımı yapılarak kullanım alanları anlatılmıştır. İkinci bölümde, temel osilatör yapısı, temel kaotik blok yapısı anlatılmıştır. Ardından da CMOS transistörler ile tasarlanan otonom ve otonom olmayan negatif - gm LC kaotik osilatör devre yapıları ve çalışma şekilleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, kaotik osilatörün düşük pasif eleman değerlerinde çalışabilmesi için kullanılan yüzen geçit transistör teknolojisi ve yüzen geçit akım aynası yapısı anlatılmıştır. Dördüncü bölümde otonom ve otonom olmayan LC kaotik osilatör devre yapıları açıklanmış ve uygun sayısal analiz programları kullanılarak devre karakteristik grafikleri ve benzetim sonuçları elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen kaotik osilatör devre yapıları yüksek hızlı tümdevre uygulamaları için uygundur. Uygun sayısal devrelerle bir arada kullanıldığında, özellikle rastgele sayı üreteçlerinde çekirdek devre olarak kullanılabilirler.
In this study, autonomous and non-autonomous two chaotıc oscıllators were designed. In the first chapter, chaos is defined and some examples are given about the applications. In the second chapter, first a basic chaotic oscillator structure is explained and then autonomous and non-autonomous negative-gm LC chaotic oscillators are obtained. In the third chapter, floating gate transistor technology and floating gate current mirror structure are explained. In the fourth chapter, autonomous and non-autonomous LC chaotic oscillators are explained and simulation results are presented.The proposed chaotic oscillators are very suitable for high-speed circuit realizations. Along with proper digital circuitry, these circuits can be used as the seed for high speed random bit generators.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
kaos, kaotik osilatörler, rastgele sayı üreteçleri, chaos, chaotic oscillators, random bit generators
Alıntı