Iso / Ts 16949’da Süreç Yönetimi Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sansarcı, Arzu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kalite, müşteri memnuniyetini sağlayan gereklere uygunluğu ifade etmektedir ve müşteri beklentileri ile yıllardır kalitenin değişen anlamı firmalarda farklı yaklaşımları gündeme getirmiştir. Müşteri talepleri ile değişen pazar şartları ve artan rekabet ile firmalar sadece üretim faaliyetlerinde değil, hizmet faaliyetlerinde de müşteri taleplerinin karşılanması gereğini görmüş ve bu durum firmaları faaliyetlere değer katan, diğer firmalara göre rekabet avantajı sağlayan “süreçlerine” yöneltmiştir. Çalışmamız, her kaynak gibi yönetilmesi gerektiği savunulan “süreçlerin yönetimi” üzerine kurulmuştur. Firmanın da bir sistem olduğu düşünülürse, çalışmamızda süreç ile kast edilen bir sistemin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerçekleştirdiği tüm süreçlerdir; üretim ve iş süreçleri. Çalışmamızda iş süreçleri yönetiminin üretim süreçleri yönetiminden farkı değerlendirilmiş, süreçlerle yönetime geçişte firmaların yapısal değişimleri öngörülmüş ve süreç yönetimini uygulamak için adımlar önerilmiştir. Otomotiv sektöründe dizayn, ürün geliştirme, üretim, sevkiyat ve destekleyici tüm süreçleri kapsayan gereklilikler ISO /TS 16949 kalite yönetim sistemi ile standartlaştırılmıştır. ISO / TS 16949 diğer kalite yönetim sistemlerinden süreç yapısı ile ayrılır ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızda ISO / TS 16949’ nun süreç yönetimini destekleyen noktaları belirlenmiştir. Uygulama bir otomotiv yan sanayiinde yapılmış; uygulama kapsamında, süreçlerle yönetime geçiş için adımlar kısaca örneklenmiştir. Uygulama yapılan firmada müşteri gereklerini firma yapısına aktarmak ve gerçekleşmesinin kontrolünün proje yönetim sürecinde yapılması ve TS 16949’da müşteri gerekliliklerinden biri olan PPAP ve APQP gibi birbirini destekleyen iki yönetim aracı ile bu faaliyetlerin sağlanması sebebi ile bu süreçler üzerinde örneğimizi detaylandırdık. Örnek süreçlerimiz için değerlendirme kriterleri belirlenerek, mevcut durum değerlendirilmiş, gelişme sağlanabilecek noktalar ortaya konulmuştur. Uygulama aşamasında ortaya konulan diğer bir nokta ise, bir süreç sonucuna bakarak başarılı gözükse de geliştirilmesi gereken noktaların varlığının ispatlanmasıdır.
Quality is defined as the appropriateness of requirements, which provide the customer satisfaction. Firms have had to apply different ways for about years, because of changed quality definition, altered with customer requirements. With the effects of competitive market, firms see the necessity of satisfying the customer requirements both in production activities and service activities, so focus on the “processes” which add values to activities and verify a competitive advantage. Our project is focused on “process management”, because it is believed that processes have to be managed as other sources. If we thought that firms are systems in themselves, process means the whole activities which are implemented, including business and production processes. In the project we clarify the differences of business process management and production process management, predict the changes in the organizational framework firms faced when implementing process management and propose the steps can be used when starting to process management. In the automotive industry all the processes from design to delivery are standardized with the quality management system; ISO /TS 16949. ISO / TS 16949 differs from the others because of its process based structure and targets setting up a system which is able to understand and satisfy customer requirements. During the project we define the points of ISO / TS 16949 which support the process management logic. In the implement the project in an automotive firm supplier and we illustrate the steps of starting process management. We have detailed the project management process as an example process, because the customer requirements are defined and controlled and PPAP - APQP tools, which are also a customer requirement and support each other, are used in this section. We define the evaluation criteria for our example processes and exhibit the current situation. And it is seen that although the result of a process is successful, there might be points, which can be improved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Süreç Yönetimi, ISO /TS 16949, Process Management, ISO/TS 16949
Alıntı