Gece Soğutmasında Binaların Isıl Performansı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetegen, Edvin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Binalarda ısıl sistemler için kullanılan fosil tabanlı yakıtların daha az tüketilmesi istenmektedir. Böylece hem bu değerli yakıtların korunması, hem de yanma sonucunda oluşan hava kirliliğinin minimum düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada çözüm olarak, gece soğutması büyük bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada seçilen dört şehir için (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir) gece soğutmasının binalar üzerindeki ısıl etkisi araştırılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Hesaplamalar örnek seçilen 1995 yılındaki ve ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerini temsil edecek üç hafta için tekrarlanmıştır. Hesaplanan iç ortam sıcaklıklarının uygun tasarım şartları altında konfor şartlarına uyup uymadığı ve doğal havalandırmanın tek başına kabul edilebilir konfor şartlarını sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır.
Consuming less fossil based fuels in the thermal systems of buildings, it is possible both to reduce the operating costs and to minimize the air contamination due to combustion. From this point of view night cooling has great advantages in energy consumption of summer air conditioning systems. By natural ventilation with cool outside air in the aid of wind forces during the night, cool energy can be stored in the buildings and the cooling load of the system can be reduced. In order to see the effect of natural cooling on the thermal performance of the buildings, a computer program has been developed and the simulation of a given building is achieved. In the end of this study it is seen that room temperature in a building with the best design for utilizing natural cooling in Istanbul, Ankara, Antalya, and İzmir, can be maintained below suitable temperatures even under extreme conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Doğal Soğutma, Doğal Havalandırma, Sürdürülebilirlik, Sayısal Çözüm, Natural Cooling, Natural Ventilation, Sustainability, Numerical Solution
Alıntı