Topografik Haritaların Üretiminde Eş Yükseklik Eğrileri, Akan Su Ve Su İletim Hatları Coğrafi Verilerin Otomasyon Süreçleri

dc.contributor.advisor Toz, Gönül tr_TR
dc.contributor.author Çetinkaya, Bülent tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:10:49Z
dc.date.available 2015-05-14T14:10:49Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Coğrafi veri tabanı oluşturma ve topografik harita üretim amacı ile fotogrametrik yöntemler kullanılarak toplanan coğrafi veriler, verinin karşılığı temel ölçekteki topografik haritaların üretiminde doğrudan kullanılabilmekte ve çok az ilave kartografik işlemler gerektirmektedir. Fakat türetme harita ve değişik nitelik ve içerikte coğrafi veri setlerinin üretiminde, kendisinden daha yüksek mekansal çözünürlüğe sahip temel ölçek harita verisi ve coğrafi veri setlerin (birincil modeller) doğrudan kullanılması mümkün olmamakta ve ilave bir çok genelleştirme işlemlerini gerektirmektedir. Sayısal coğrafi verilerin varlığı, coğrafi veri üreticilerini klasik genelleştirme iş akışlarını terk etmelerine, yeni sayısal genelleştirme iş akışlarını oluşturmalarına ve otomasyonuna zorlamaktadır. Hidrografya ve yükseklik verileri genelleştirmesi, türetme coğrafi veri setleri ve haritaların üretiminde önemli bir yer oluşturmaktadır. Tez çalışmada, türetme haritaların üretimindeki eş yükseklik eğrileri, akan su ve su iletim hatları coğrafi verilerin otomasyon süreçleri, mevcut birçok genelleştirme yöntem, operatör ve algoritmaların bir araya getirilmesi, iş akışlarının oluşturulması ve geliştirilen birçok ilave genelleştirme algoritmaları ile gerçekleştirilmiştir. Yardımcı eş yükseklik eğrileri, hidrografya akan sular ve su iletim hatları coğrafi verilerin otomatik seçimi için geliştirilen yeni algoritma ve yöntemlerin topografik harita üretimde oldukça başarılı sonuçlar verdiği, test bölgesi olarak seçilen 1:100.000 ölçekli Balıkesir-J19 paftasının kapladığı veride gözlenmiştir. Geliştirilen yeni algoritma ve yöntemlerin türetme coğrafi veri, harita ve hızlı üretim için tercih edilen zenginleştirilmiş ortofoto haritaların üretiminde, büyük zaman alan yükseklik ve hidrografya verilerin üretilmesinde, yüksek standardizasyon ve otomasyon oranlarında kullanılabilir olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu çalışmanın, haritacılık alanında var olan bu boşluğun doldurulmasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Geographic data, collected through photogrammetric methods for the purpose of building database and topographic map production, can be used directly in the production of topographic maps at equivalent scales with minor additional cartographic processes. But deriving geographic datasets and maps at smaller scales using this master database requires much more sophisticated processes and generalization tools. Availability of master databases forces data providers to leave traditional generalization workflows and to construct new generalization workflows on digital environments and automate the processes as much as possible. Generalization of hydrographic data and contours constitute an important part in the production of derived datasets and maps. In this study, automation processes of contours and hydrographic network data have been constructed through gathering together many generalization methods, operators, and algorithms available, and building workflows and developing new additional generalization algorithms. New algorithms and methods, developed in this study for the automation of selection processes of auxiliary contours and hydrographic network data, have been implemented very successfully in the production of derived topographic map of Balıkesir-j19 test data. It has been found that the new algorithms and methods developed can be used to obtain contours and hydrographic data from master datasets with high automation and standardization ratios for the production of derived datasets and maps, and will contribute to fulfill the needs towards the automation of generalization processes. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1651
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject topografik harita tr_TR
dc.subject türetme coğrafi veri tr_TR
dc.subject genelleştirme tr_TR
dc.subject otomasyon süreçleri tr_TR
dc.subject eş yükseklik eğrileri tr_TR
dc.subject akan sular tr_TR
dc.subject Kritik Yörünge Yöntemi (KYY) tr_TR
dc.subject topographic map en_US
dc.subject derived geographic data en_US
dc.subject generalization en_US
dc.subject automation processes en_US
dc.subject contours en_US
dc.subject stream network en_US
dc.subject Critical Path Method (CPM) en_US
dc.title Topografik Haritaların Üretiminde Eş Yükseklik Eğrileri, Akan Su Ve Su İletim Hatları Coğrafi Verilerin Otomasyon Süreçleri tr_TR
dc.title.alternative Automation Processes Of Contour And Hydrographic Network Data In Topographic Map Production en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4530.pdf
Boyut:
5.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama