Metalaşan Konut Ve Çevresi: Kapalı Siteler

dc.contributor.advisor Kahvecioğlu, Y. Nurbin Paker tr_TR
dc.contributor.author İlgen, Sibel tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-10-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:31Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:31Z
dc.date.issued 2009-11-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişim mekânsal engellerin aşılarak küresel süreçlerin hızlanmasını sağlamıştır. Kapitalist ekonomik düzen ve modernleşme süreçleri toplumsal hayatı ve insan yaşamlarını hızlı ve çarpıcı şekilde değiştirmektedir. Mekânsal yapılanma da ekonominin etkisi altında bu dönüşümden etkilenmektedir. Büyük şirketlerin kent üzerinden para kazanma girişimleri doğrultusunda, kentler kapital ekonominin etkisi altında şekillenmeye başlamış, kent bir tüketim nesnesine dönüşmüştür. Medya aracılığıyla, metalaşan kent mekânları görüntünün cezp ediciliğiyle pazarlanmaktadır. Medyanın etkisini gördüğümüz başlıca alanlardan biri de son yıllarda sıkça karşımıza çıkan kapalı konut sitelerinin tanıtımlarıdır. Bu tez çalışmasında toplumsal yapıdaki değişimler bağlamında konut ve çevresinin metalaştırılması, kapalı konut siteleri ve onların medya temsilleri üzerinden değerlendirilecektir. Dışa kapalı yaşam adalarına olan talebin ardındaki nedenler, oluşumuna ve yaygınlaşmasına imkan sağlayan durumlar irdelenecektir. Günümüz insanının değişen yaşam biçimlerinin ve bu yaşam biçimlerine yön veren etkenlerin yeni konut biçimi olan kapalı sitelerin oluşumundaki rolü değerlendirilecektir. Bu inceleme yapılırken, yeni konut biçimi olarak yaygınlaşmaya başlayan kapalı konut sitelerinin, duvarlarla çevrili oluşunun ötesinde, konut çevresi kapsamında mimari fiziksel nitelikleri tartışılacaktır. Konuta barınma ihtiyacı ötesinde, yüklenen anlamların nasıl fizikselleştiğine, kapalı sitelerin medya temsilleri üzerinden bakılarak, konut ve çevresinin metalaşması yerleşkelerde sunulan donatıların fiyatla kıyaslaması sunularak yapılacaktır. Bu yaşam adalarında sunulan imkân ve olanakların ve yazılı medya temsillerinde öne çıkan sloganların satış fiyatları ile değişimi değerlendirilerek sunulan yaşam programlarının fiyatla değişimini araştırmak yoluyla nasıl metaşlaştırıldıklarını sunmayı hedeflenmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Current improvements in communication and transportation technologies helped mankind overcome the need for space and caused positive acceleration of globalization. Capitalist orders of economy and modernization processes are changing social and civil life in a rapid and remarkable way. Spatial structuring is also transforming by the affect of the capital economy. Cities are being transformed into consumable places in accordance with the large corporation’s attempts to earn money over cities. City spaces are being marketed with the charming affect of images through media. In recent years, gated community’s advertisements have become the major area where the marketing power of media can be seen. In this study, the commodification of architecture by the effect of changes in civil life will be evaluated through the gated communities and their media representations. The reasons behind the need for a life in enclosed spaces, and the way they were formed and spread will be discussed. The reflections of the changing life styles and the things moderating these changes on architecture will be searched. Doing this search, the gated communities, as an expanding way of housing, architectural characteristics will be discussed in the meaning of the surrounding the housing. The commodification of housing and its surrounding will be evaluated through the variation of facilities and the use of slogans relative to price changes. To present the way of commodification of housing, the change of opportunities and facilities available in these living enclaves and the change of highlighted slogans in written and visual media representations will be evaluated relative to different price scales. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3347
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject meta tr_TR
dc.subject pazarlama tr_TR
dc.subject konut tr_TR
dc.subject commodity en_US
dc.subject marketing en_US
dc.subject dwelling en_US
dc.title Metalaşan Konut Ve Çevresi: Kapalı Siteler tr_TR
dc.title.alternative Commodified Housing And The Surrounding: Gated Communities en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9936.pdf
Boyut:
42.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama