Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Yaylı, M. Özgür
Çerçevik, A. Erdem
Toklu, Y. Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada eksenel yüklenmiş basit mesnetli bir kirişin burkulma yüklerinin tespiti için yerel bir analitik yöntem geliştirilmiştir. Ayrıca kiriş uçlarından dönmeye karşı engelleyici yaylar ile sabitlenmiştir. Çalışmada Euler-Bernoulli kiriş teorisi kullanılmıştır. İlk olarak literatürde çok iyi bilinen Euler-Bernoulli kiriş teorisinin denklemi eksenel yükler altında verilmiştir. Analitik genel çözümlerin elde edilmesi için yer değiştirme fonksiyonu Fourier sinüs serisi seçilmiştir. Fourier sinüs serisinin seçilmesinin kirişin basit mesnetli olması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Literatürdeki çalışmalarda basit mesnetli kirişlerin sınır koşullarını sağladığı için genellikle Fourier sinus serileri kullanılmaktadır. Mesnetlerde dönmeye karşı yaylar kullanıldığı için; sınır koşullarında serbestlik sağlaması bakımından Stoke dönüşümü uygulanmıştır. Bu dönüşümün yapılmasının temel amacı yay sabitlerine verilecek değerlerde esneklik sağlamasıdır.
This paper presents an analytical method for buckling analysis of simply supported beam with rotational restraints at both ends. Euler Bernoulli theory is used. The lateral displacement function is sellected by a Fourier sine series. Stokes’ transformation is applied to boundary conditions in order to construct the coefficient matrix. This application gives more flexibility for buckling analysis of beams with different boundary conditions. Comparisons are performed to validate present analytical method.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı