Eski Deprem Yönetmeliklerine Göre Boyutlandırılan Betonarme Binaların Güncel Yönetmeliğe Göre Deprem Performansının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Girgin, Konuralp tr_TR
dc.contributor.author Öztürk, Mustafa Tuna tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:26:57Z
dc.date.available 2015-07-03T11:26:57Z
dc.date.issued 2009-06-30 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Çok büyük bir kısmı aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde yakın geçmişte nüfus yoğunluğu fazla olan yerleşim merkezlerinde meydana gelen depremler sonucunda ortaya çıkan büyük can kayıpları ve yapı hasarları, depreme karşı yeterli güvenlikte bina tasarımını ve mevcut binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesini güncel bir konu haline getirmiştir. Mevcut yapı stoğunun deprem güvenliğinin belirlenmesi ve ortaya çıkan sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınması, ileride meydana gelecek olan depremler sonucunda ortaya çıkacak olan hasarın en aza indirilmesi bakımından çok önemlidir. Bu çalışmada, ülkemizdeki mevcut betonarme binaları temsil edecek şekilde şeçilen bir taşıyıcı sistem modeli, 1961, 1968 ve 1975 Türk Deprem Yönetmelikleri ve aynı zaman dilimlerinde yürürlükte olan betonarme yönetmeliklerine göre boyutlandırılmıştır. Boyutlandırılan bu modellerin deprem performansları 2007 Türk Deprem Yönetmeliğinde tanımlanan doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler ile belirlenmiş ve sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract A major part of Turkey is located on active seismic zones. Earthquakes that occured in recent years in populated towns have left many people dead and caused substantial damage to buildings. This has made the issues of designing an earthquake-resisting building and determining the safety level of buildings against earthquakes topical. Taking precautions towards determining the safety level of the existing building has a vital importance on reducing the possible damages of future earthquakes. In this study, a sample structural model, which has been choosen to represent the existing reinforced concrete buildings in Turkey, is designed in accordance with the 1961, 1968 and 1975 Turkish Seismic Codes and reinforced concrete design codes which were functional at these years. The determination of seismic performances of these models have been done with the lineer and non-linear methods which are explained in Turkish Seismic Code 2007. Finally, analysis results are compared and discussed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6474
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Betonarme binalar tr_TR
dc.subject Deprem yönetmelikleri tr_TR
dc.subject Betonarme yönetmelikleri tr_TR
dc.subject Mevcut binaların deprem performansı tr_TR
dc.subject Statik itme analizi tr_TR
dc.subject Eartquake en_US
dc.subject Reinforced concrete buildings en_US
dc.subject Seismic codes en_US
dc.subject Reinforced concrete building design codes en_US
dc.subject Seismic performance of existing buildings en_US
dc.subject Pushover Analysis en_US
dc.title Eski Deprem Yönetmeliklerine Göre Boyutlandırılan Betonarme Binaların Güncel Yönetmeliğe Göre Deprem Performansının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Seismic Performances Of Reinforced Concrete Buildings That Are Designed By Older Codes With Current Seismic Code en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9648.pdf
Boyut:
1.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama