Rüzgâr Enerjisi Üretiminde Depolama Tekniği Ve Tahmin Sistemleri Kullanılarak Enerji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor Güler, Önder tr_TR
dc.contributor.author Yağcıtekin, Bünyamin tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:27Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:27Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2008 en_US
dc.description.abstract Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketimi içindeki payı sürekli artmaktadır ve birçok ülke de yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çeşitli destek programları uygulamaktadır. Özellikle rüzgâr enerjisinin artışı dikkate değerdir şu anda dünya enerji tüketiminin %1 inden fazlasını karşılayacak duruma gelmiştir. Rüzgâr enerjisinin şebekeye bağlanması ve bu oranının sürekli artması beraberinde birçok sorun ortaya çıkarmaktadır. Örneğin rüzgâr enerjisin ani dalgalanmalar yapması şebeke sistemine zarar vermektedir ayrıca elektrik dengeleme sorunlarını arttırdığı içinde sisteme ek mali yük getirmektedir. Dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak bu çalışmada depolama ve tahmin sistemleri beraber kullanılarak şebeke güvenilirliliğini, enerji kalitesini arttırmak amaçlanmıştır. Simülasyonu yapılan model için; bir sanayi bölgesine ait geçmişteki elektrik talep verileri kullanılarak ortalama talep eğrisi türetilmiş, Almanya da bulunan bir rüzgâr çiftliği için senelik üretilen tahmini ve ölçülen gerçek güç verileri ile depolama sistemi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonunda rüzgâr enerjisinin güvenirliliği, şebeke içindeki rüzgâr potansiyeli arttırılmış ve dengeleme giderleri azaltılmıştır. Oluşturulan model esnek yapısı sayesinde sadece rüzgâr değil diğer yenilenebilir enerji kaynakları içinde kullanılabilir tr_TR
dc.description.abstract The Portion of renewable energy sources in energy consumption has been increasing continually and many countries have been applying several support programs to increase the renewable energy use. Particularly, the increase in wind energy is noteworthy. It has come to the level of meeting more than 1% of the world energy consumption. Transferring wind energy to the network and the continual increase of that ratio cause a lot of problems. For instance, sudden fluctuation of wind energy damages network system. Besides, it can cause an extra financial burden to the system since it increases the electric stabilization problems. In this work, increasing energy quality, network safety by the use of storage and prediction systems is aimed. For the simulated model, an industry area power curve is chosen, annual data for approximate generated power and real measured power which belongs to a wind farm in Germany is used. At the end of the work, wind energy safety has been increased, an increase in the electricity transferred from wind energy to the network is acquired and energy stabilization expenses have been decreased. It is possible that the model formed in a flexible structure can be used not only for wind energy, but also for other renewable energy sources. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12795
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Depolama tr_TR
dc.subject Enerji yönetimi tr_TR
dc.subject Rüzgar enerjisi tr_TR
dc.subject Yenilenebilir enerji tr_TR
dc.subject Şebeke tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.subject Storage en_US
dc.subject Energy management en_US
dc.subject Wind energy en_US
dc.subject Renewable energy en_US
dc.subject Network en_US
dc.title Rüzgâr Enerjisi Üretiminde Depolama Tekniği Ve Tahmin Sistemleri Kullanılarak Enerji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Development Of An Energy Management Concept For Wind Power Generation By Use Of Energy Storage And Wind Power Prediction en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301061006.pdf
Boyut:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama