Analyzing The Correlation Between The Use Of Music And Color In Cinema

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Kuntman, Ayşegül Begüm
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Cinema is an art form in which music and color are used abundantly for similar purposes; like symbolic representation or narrative construction. This thesis aims to present methods for comparing their use in cinema and reveal any possible correlation. Based on a comprehensive research on music and color, the use of these two elements are analyzed in two example films: Tom Ford's "Nocturnal Animals" and Nicolas Winding Refn's "The Neon Demon". As a result of the analyses, the correlations are presented. Additionally, recommendations are given on different manners of using music and color together in films or other art forms.
Sinema, müzik ve renk öğelerinin sembolik bir temsil veya hikaye anlatımı gibi benzer amaçlar için kullanıldığı bir sanat formudur. Bu tezin amacı bu iki öğenin sinemada kullanımlarını karşılaştırmak için metotlar sunmak ve aralarındaki muhtemel ilişkiyi ortaya koymaktır. Müzik ve renk üzerine yapılan araştırmalara dayanarak iki örnek filmde bu öğelerin kullanımı analiz edilmiştir. Seçilen örnekler Tom Ford'un "Gece Hayvanları" ve Nicolas Winding Refn'in "Neon Şeytan" filmleridir. Bu örnekler üzerinden filmlerdeki muhtemel müzik-renk ilişkisi ortaya konmuştur. Buna ek olarak, müzik ve rengin filmlerde veya diğer sanat formlarında korelasyon içinde başka hangi şekillerde kullanılabileceğine dair öneriler verilmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Müzik, Sahne ve Görüntü Sanatları, Music, Performing and Visual Arts
Alıntı