Molibden Konsantrelerinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Yücel, Onuralp tr_TR
dc.contributor.author Benzeşik, Kağan tr_TR
dc.contributor.authorID 10116901 tr_TR
dc.contributor.department Metalurji ve Malzeme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Metallurgical and Materials Engineering en_US
dc.date 2016 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-18T13:43:47Z
dc.date.available 2018-05-18T13:43:47Z
dc.date.issued 2016-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasının amacı, yerli molibdenit (MoS2) konsantresinden hareketle, çeşitli molibden ürünleri üretiminde başlangıç malzemesi olabilecek kalitede molibden trioksit üretilmesidir. Çalışma konusu kapsamında, total oksitleyici kavurma yöntemiyle molibdenit konsantresinden molibden trioksit (MoO3) eldesi ve saflaştırma işlemleri yapılmıştır. Saflaştırma işlemi mevcut bakırı uzaklaştırmak için hidrometalurjik yöntemle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, WindowsTM tabanlı termokimyasal bir bilgisayar programı olan FactSage ile termodinamik hesaplamalar yapılmış ve ürünlerin karakterizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Deneysel çalışmalarda Özdoğu İnş. ve Tic. Ltd. Şti.. iştiraki Kuzey Ege Bakır İşletmeleri tarafından gönderilen MoS2 konsantresi kullanılmıştır. Özdoğu İnş. ve Tic. Ltd. Şti., ağ.% 0,40 Cu ve ağ.% 0,05 Mo içeriğine sahip tüvenan cevheri flotasyon ile zenginleştirerek ağ.% 27 Cu ve ağ.% 52 Mo içeriğine sahip iki ayrı konsantre elde etmektedir. Deneysel çalışmaların birinci aşamasında MoS2 konsantresine total oksitleyici kavurma deneyleri uygulanmıştır. Deneyler kamaralı tip fırında yapılmış olup, farklı sıcaklıklarda ve sürelerde kavurma işlemi uygulanarak, kavurma sıcaklığı ve süresinin, MoS2’nin MoO3’e dönüşüm hızı ve bileşimine etkisi incelenmiştir. Deneyler sonucunda farklı kalitelerde MoO3 ürünleri elde edilmiştir. Deney sonuçları incelenerek teknik kalite MoO3 standartlarına en uygun MoO3 üretimini sağlayan sıcaklık ve süre parametreleri saptanmıştır. Artan sıcaklık ve sürenin, ürünlerdeki kükürt miktarına azaltıcı bir etki yaptığı gözlemlenmiştir. Başlangıçta ağ.% 39,19 kükürt içeriğine sahip MoS2 konsantersinin kavrulması sonucunda elde edilen MoO3 ürünlerinin kükürt içeriği % 1,05’e kadar düşürülmüştür. Deneysel çalışmaların ikinci kısmını oluşturan hidrometalurjik saflaştırma deneylerinde, teknik kalite MoO3 standartlarına en uygun ürünleri veren kavurma parametreleriyle üretilen MoO3 numuneleri liç işlemine tabi tutulmuştur. Sülfürik asit çözeltisi ile yapılan liç deneylerinde, çözelti konsantresi ve katı-sıvı oranının, metal kazanımına etkisi incelenmiştir. Deneyler sonucunda MoO3 ürünlerinin bakır içeriği ağ.% 0,13’e kadar düşürülmüştür. Molaritenin artması ve katı sıvı oranının azalması metal kazanım verimini arttırmıştır. Karakterizasyon çalışmaları kapsamında elde edilen ürünlere kimyasal analiz, XRD ve AAS teknikleri uygulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is processing of local molybdenum concentrate to produce quality molybdenum trioxide may be the starting material for the production of various molybdenum products. Generally molybdenum metal is produced from its high grade sulphide ore through oxidizing roasting of molybdenite (MoS2) in order to obtain molybdenum trioxide (MoO3), purification of molybdenum trioxide and hydrogen reduction of molybdenum trioxide. Molybdenum concentrates which contain about 90 wt.% MoS2, along with up to 10 wt.% silicious material as well as traces of iron, copper and lead minerals, are the main mineral of the molybdenum industry for the production of technical grade molybdenum trioxide, which is further used to produce molybdenum, ferromolybdenum alloys, molybdenum dioxide and other pure molybdenum compounds such as ammonium dimolybdate, sodium and calcium molybdate. The usual practice is to roast the concentrates with sufficiently low copper and lead levels to produce a calcine that is essentially MoO3 containing low sulphur. Such calcines can be used directly in steelmaking, because liquid iron will reduce MoO3 to metal in high yield. Molybdenum is widely used for the production of ferromolybdenum, which is required for the production of alloyed steel. Almost 80 % of molybdenum, produced from molybdenum trioxide, is used for steel making in industries. Technical-grade MoO3 is produced by roasting molybdenite in air atmosphere in a multiple-hearth furnace. The roasted MoO3 product usually has en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15616
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Total Oksitleyici Kavurma tr_TR
dc.subject Molibden Disülfür tr_TR
dc.subject Molibden Trioksit tr_TR
dc.subject Hidrometalurjik Saflaştırma tr_TR
dc.subject Total Oxidizing Roasting en_US
dc.subject Molybdenum Disulphide en_US
dc.subject Molybdenum Trioxide en_US
dc.subject Hydrometallurgical Purification en_US
dc.title Molibden Konsantrelerinin Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Molybdenum Concentrates en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10116901.pdf
Boyut:
2.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama