4x4 askeri araçlar için bütünleşik klima tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-06-16
Yazarlar
Zengin, Barbaros Bahadır
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışmasında, 4x4 tekerlekli MRAP sınıfı araçlar için klima sistemi tasarımı konusu ele alınmıştır. Bu tip askeri araçlarda, mürettebatın zamanının önemli bir kısmını araç içerisinde geçirdiğinden, araç içi termal konfor şartlarının, mürettebatın hareket kabiliyeti ve araç içi ekipmanların üzerinde önemli etkisi olduğundan dolayı, iklimlendirme sistemi, askeri araçlardaki önemli sistemlerden biri olarak öne çıkmıştır. Bununla birlikte, klima sisteminin oluşturduğu hacmin, hem mürettebat hareket alanı hem de diğer ekipmanların konumlandırılması açısından önem arz ettiği belirtilmiştir. Otomotiv klima sistemlerinin genellikle, ısıtma ve soğutma sistemi olarak iki ayrı sistemden oluştuğuna değinilmiştir. Bu iki sistemin aracın içersinde önemli bir hacim işgal ettiği anlaşılmıştır. 4x4 askeri araç içerisinde soğutma ve ısıtma sistemini, iki ayrı sistem olarak kullanmak yerine bütünleşik tek bir sistem olarak kullanmanın önemli bir hacim kazanımı sağlayacağı belirtilmiştir.
In this thesis, the case of air conditioning system design for 4x4 wheeled MRAP vehicles was discussed. In this type of military/armored/personnel carrier vehicle, the air conditioning system has come to the fore as one of the important systems in military vehicles, since the crew spends a significant part of their time in the vehicles, and thermal comfort conditions in the vehicles have a significant impact on the crew's mobility and on-board equipment. On the other hand, it has been stated that the volume created by the air conditioning system is important both in terms of crew mobility and the positioning of other equipment. It has been expressed that automotive air conditioning systems generally consist of two separate systems heating and cooling systems. It has been seen that these two systems occupy a significant volume inside the vehicles. It has been stated that using the cooling and heating system in 4x4 military/armored/personnel carrier vehicles as an integrated system instead of using them as two separate systems will provide a significant advantage in terms of free space. It was presented that changes occurred from the beginning of noticeable developments in the automotive air conditioning system until today, respectively
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansütü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
askeri araçlar, military vehicles, bütünleşik klima, integrated air condition
Alıntı