Oil Production By Waterflooding

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Zharylkapov, Nurbol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, öteleme işlemleri için homojen gözenekli ortamda cephesel ilerleme teorilerinin uygulaması düşünülmüştür. Homojen bir gözenekli ortamda bir akış süreci tanımlamak için genelleştirilmiş cephesel ilerleme denklemi kullanılarak varsayımları incelenmiştir. Kütle-korunum denklemleri bu varsayımlara dayalı türetilmiştir ve Bukley-Leverett teorisinin 1B ve 2B modellere uygulamalarla gösterilmektedir. Buckley-leverett teorisini kullanarak, su öteleme performansının uygulamasını üç örnekle, 1 boyutlu lineer sistemi su varış öncesi ve sonrası hem sabit debide su enjeksiyonu hem de sabit basınçta su enjeksiyonu olguları için düşünülmüştür. İki boyutlu desen (“pattern”) geometrisinin su ötelemesi sırasında petrol kurtarımının belirlemesinde ve gelişmiş petrol kurtarma işlemlerinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Buna ek olarak, dördüncü örnek uygulamada, cephesel ilerleme teoremi kullanılarak beş-nokta deseni 2B bir sistem için su öteleme performansını hesaplamalarının nasıl yapılacağı gösterilmiştir.
In this thesis, we consider the application of frontal advance theory to displacement processes by water injection in homogeneous porous media. The assumptions under which a generalized frontal advance equation can be used to describe a flow process in a homogeneous porous medium are examined. Material balance equations are derived based on these assumptions, and the theory is illustrated by application to the Buckley-Leverett theory. Using the Buckley-Leverett theory, we consider three example applications of waterflood performance in 1D linear system before and after breakthrough for both constant water injection rate and constant-pressure injection cases. It is well-known that pattern geometry plays a major role in determining oil recovery during waterflooding and enhanced oil recovery operations. In addition, in fourth example we consider waterflood performance is for a 2D performance calculation for an areal five-spot pattern.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Su öteleme, Bukley-Leverett teorisi, Graig-Geffen-Morse prosedürü, Sabit debide injeksiyon, Sabit basınçta injeksiyon., Waterfloding, The Buckley-Leverett theory, Graig-Geffen Morse procedure, Constant water injection rate, Constant pressure injection.
Alıntı