Malzeme Özelliklerine Dayalı Ürün Geliştirme Sürecinin Analizi

dc.contributor.advisor Arıoğlu, Nihal tr_TR
dc.contributor.author Duman, M. Hakan tr_TR
dc.contributor.department Fiziksel Çevre Kontrolü tr_TR
dc.contributor.department Physical Environmental Control en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-21T12:33:00Z
dc.date.available 2015-08-21T12:33:00Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ürün geliştirme süreci ve kullanıma bağlı özellikler ile fiziksel-mekanik-kimyasal özellikler ilişkisinin sürece etkisi incelenmiş ve döşeme kaplaması için sistematik bir ürün geliştirme süreci oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapı malzemeleri geliştirme süreçlerinde en önemli ve kritik kararlar kullanıcı ihtiyaçlarınını malzemenin ürün özelliklerine dönüştürüldüğü aşamada verilmektedir. İyi tasarlanmış bir ürün geliştirme sürecine sahip firma, ürün üstünlüğünün sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Yapı malzemesiyle ilgili patent sayısına bakıldığında, sistematik olarak yeni ürün geliştirmeye önem verilmediği açıkça görülmektedir. Sistematik ürün geliştirme süreci, kalite güvencesinin kontrol altına alınmasını, koordineli ve planlı bir çalışma yapılmasını, daha etkin yönetimi ve organizasyonun geliştirilmesini sağlamaktadır. Tezde önerilen ürün geliştirme süreci ile döşeme kaplaması üreten bir firmanın kullanıcı ihtiyaçlarını tatmin eden ürünler üreteceği ve bu ürünlerin pazarda başarılı olacağı varsayılmıştır. Ancak bu geliştirilen sürecin halîhazırda uygulama yapan firmalardaki akış diyagramlarıyla karşılaştırılması yoluyla test edilmesi gereği açıktır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the product development process based on material properties was investigated and a systematic product development process for floor covering materials was attempted to be created. The most important and critical decisions in the material development processes were made in the phase of converting user needs to product specifications. A firm, which has a well planned product development process, would provide superior products. It can be clearly seen, based on the patent numbers that are related to the building materials, sufficient importance is not given to systematic product development. Systematic product development process enables firms to have quality assurance, coordination, planning, effective management and improvement of organization. Through the systematic product development process, which is proposed in the thesis, it is assumed that, a firm which produces floor covering, can produce products that both satisfy user needs and succeed in the market. However, it is clear that this process should be tested via comparing it to the flow charts of existing floor covering firms. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8616
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject yapı malzemesi tr_TR
dc.subject ürün geliştirme tr_TR
dc.subject malzeme özellikleri tr_TR
dc.subject kullanıcı ihtiyaçları tr_TR
dc.subject building materials en_US
dc.subject product development en_US
dc.subject material properties en_US
dc.subject user needs en_US
dc.title Malzeme Özelliklerine Dayalı Ürün Geliştirme Sürecinin Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analysis Of Product Development Process Based On Material Properties en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2558.pdf
Boyut:
6.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama