Trabzon Vilâyeti Türkü, Atışma, Atma Türkü Ve Destanlarında Cinsellik

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Altınbaş, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bütün toplumlar kendi coğrafyalarında, yakın coğrafyalarların iletişim ve etkileşimi yoluyla kendi kültür ürünlerini ortaya çıkarır. Bu kültür ürünlerinin çeşitliliği toplumsal olaylar, savaşlar, afetler, gelenek ve görenekler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanısıra bu çeşitlilik, yöre halkının karakteristik yapısı doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Yapısı itibariyle sembolik bir dile sahip olan halk kültürü öğelerini, toplumların kendi normlarıyla değerlendirmek, toplumun diğer toplumlardan farkını ve benzerliğini anlamak için önemlidir. Sembolik dilin sosyal yaşantı içerisinde kullanım alanlarından biri olan cinsellik konusu diğer konulardan daha fazla sembolik yaklaşıma ihtiyaç duymuştur. Cinsellik açısından halkın bakış açısını anlayabilmek için bu sembolik dili, halk kültürü ürünleri içerisinde saptamak önemlidir.
All societies reveal its own cultural products via convergence of close geographies with communication and interaction within itown geography. The diversity of these culture products is determined by social events, wars, disasters, traditions. In addition, this diversity varies in the direction of the characteristic structure of local people. It is important to evaluate the folk culture items, which have a symbolic language in their structure with the norms of the societies in order to understand the difference and similarity from other societies. Sexuality subject which is one of the usage areas of the symbolic language in social life needed more symbolic approach than the other subjects. It is important to determine this symbolic language in folk culture products to understand the point of view of the people in terms of sexuality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Müzik, Etnomüzikoloji, Music, Ethnomusicology
Alıntı