Pamuk-akrilik Örme Kumaşların Konfor Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çil, Mustafa Günalp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada pamuk-akrilik karışımlı örme kumaşların konfor özellikleri araştırılmıştır. Kumaşların su buharı geçirgenliği, kılcal ıslanma kabiliyetleri ve kuruma davranışlarını kapsayan su ile olan etkileşimleri, konfor özellikleri ile ilgili yeteneklerini görebilmek için, test edilmiştir. Elyaf içeriği, iplik numarası, kumaş sıkılığı, yıkama ve diğer yapısal kumaş değişkenlerinin konfor özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca kumaşların fiziksel performans özellikleri de test edilmiştir. Sonuçlar, yıkamanın incelenen kumaşların su buharı geçirgenliği ve kılcal ıslanma özellikleri üzerinde arttırıcı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Kumaşların transfer ve dikey kılcal ıslanma yetenekleri nispeten kalın ipliklerin kullanılmasıyla artarken, kuruma hızları nispeten daha ince ipliklerin kullanımıyla artmaktadır. Buna ilaveten, incelenen kumaşların transfer ve boyuna kılcal ıslanma yetenekleri elyaf içeriğindeki akrilik lifi oranı arttıkça iyileşirken su buharı geçiş hızları karışımdaki akrilik lifi oranının artmasıyla azalmaktadır. Kuruma hızı ise lif içeriğinden etkilenmemektedir. Ayrıca pamuk-akrilik karışımlı kumaşların fiziksel performanslarının %100 pamuk ve %100 akrilik kumaşların fiziksel performans değerlerinin arasında neticeler verdiği görülmüştür.
In this study comfort properties of cotton-acrylic blended knitted fabrics are investigated. The water interaction with fabrics which incorporate water vapor permeability, wicking abilities and drying behaviors of fabrics were tested to see and recognize the comfort related abilities of fabrics. Effects of fiber composition, yarn count, tightness and washing and other fabric parameters on comfort properties were researched. Moreover, physical performances of fabrics are tested as well. Results showed that washing has a positive influence on water vapor permeability and wicking abilities of fabrics studied. Transfer and longitudinal wicking abilities of fabrics increase with the use of comparatively coarser yarns while drying rates increase with the use of comparatively finer yarns. Furthermore, water vapor transmission rates tend to be higher with decreasing acrylic ratio in the composition while both longitudinal and transfer wicking abilities of fabrics studied increase with the increase of acrylic fiber in ratio in the composition and drying rates are independent from the fiber type. Moreover, physical performances of cotton-acrylic blends were between the performances 100% cotton and 100% acrylic fabrics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
konfor, pamuk, akrilik, örme kumaşlar, comfort, cotton, acrylic, knitted fabrics
Alıntı