Normal Ve Yüksek Dayanımlı Betonların Mekanik Davranışına Lif İçeriğinin Ve Dayanımının Etkisi

dc.contributor.advisor Taşdemir, Mehmet Ali tr_TR
dc.contributor.author Sarı, Deniz Sanem tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:22Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:22Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Karma lif içeren normal ve yüksek dayanımlı betonlarda lif içeriğinin ve dayanımının yük-sehim eğrisine etkisi incelendi. Su/bağlayıcı oranı 0,75 ve 0,29 olan iki seri karışım üretildi. Bu karışımlardan iki tanesi yalın beton (C25 ve C80) olup, diğerleri ise karma ve tek tip çelik tel içeren donatılı betonlardır. Çelik tellerin sertleşmiş çelik tel donatılı betonların (ÇTDB) basınç dayanımı, elastisite modülü, yarma çekme dayanımı, net eğilme dayanımı ve kırılma enerjisi gibi mekanik özelliklerine etkisi incelendi. Her beton sınıfı için, elastisite modülü ve basınç dayanımlarında çelik tel içeriğinin önemli bir etkisinin olmadığı görüldü. Buna karşın, çelik tel donatılı betonlarda çelik tel içeriği yarmada çekme dayanımı ve özellikle net eğilme dayanımını etkilemektedir. Yüksek dayanımlı betonda 39 kg/m3 yüksek dayanımlı çelik lif içeren betonun kırılma enerjisi, 57 kg/m3 normal dayanımlı çelik tel içeren normal betonun kırılma enerjisinden daha yüksektir. Çelik tel donatılı yüksek dayanımlı betonlar veya daha yüksek çelik tel içerikli normal dayanımlı betonlarda, ilk çatlaktan sonra deformasyon arttıkça tepe noktası öncesinde belirgin şekil değiştirme sertleşmesi oluşmakta diğer bir deyişle yüksek performanslı kompozit davranışı sergilenmektedir. Normal dayanımlı ÇTDB’larda kırılma enerjisi yalın betonun kırılma enerjisinin 38 katına, yüksek dayanımlı betonda ise çelik tellere bağlı olarak bu oran 83 kata kadar yükseldi. tr_TR
dc.description.abstract Effects of strength and contents of steel fibers on the load versus deflection at midspan curves of normal and high strength concrete beams with hybrid fibers were investigated. Two series of concrete with water/binder ratios of 0,75 an 0,29 were produced. Two of them were plain concretes, (C25 and C80) others SFRCs with hybrid steel fibers and single steel fiber. Effects of fibers on the mechanical properties of hardened concrete, such as compressive strength, modulus of elasticity, splitting tensile strength, net bending strength and fracture energy were also investigated. For each concrete class, it is shown that there is no significant effect of fiber volume fraction on the compressive strength on the modulus of elasticity. However, there is an effect of the steel fiber content on splitting tensile and especially net bending strengths of SFRCs. Fracture energy of high strength concrete with 39 kg/m3 high strength steel fiber is higher than that of normal strength concrete with 57 kg/m3 normal strength steel fiber. In high strength concretes with steel fibers or normal strength concretes with higher steel fiber content, the typical strain hardening in the ascending branch of the load-deflection curve is an indication of high performance cementitious composites. Fracture energy of high strength SFRCs increased up to 83 times compared to that of normal strength conrete, while in normal concretes with steel fibers, this increase in fracture energy due to steel fibers was 38 times compared to the plain concrete. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6759
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çelik tel donatılı beton tr_TR
dc.subject Lif içeriği tr_TR
dc.subject Lif dayanımı tr_TR
dc.subject Steel fiber reinforced concrete en_US
dc.subject Steel fiber content en_US
dc.subject Steel fiber strength en_US
dc.title Normal Ve Yüksek Dayanımlı Betonların Mekanik Davranışına Lif İçeriğinin Ve Dayanımının Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Fiber Content And Strength On Mechanical Behaviour Of Normal And High Strength Concretes en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8768.pdf
Boyut:
2.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama