Öğütmede Kırılma Hızı Parametresinin Deneysel Hesabı

dc.contributor.advisor Sirkeci, Ali Ayhan tr_TR
dc.contributor.author Giray, Hakan Arslan tr_TR
dc.contributor.department Cevher Kömür Hazırlama ve Değerlendirme tr_TR
dc.contributor.department Coal and Mineral Processing en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-11T13:28:22Z
dc.date.available 2015-09-11T13:28:22Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Öğütme modellerinden biri olan kinetik model kullanılarak hız hesaplamaları yapılmış ve grafiksel olarak ifade edilmiştir. Öncelikle her bir fraksiyon tek tek öğütülerek kesikli öğütme uygulanmıştır. Tek fraksiyonların yapıldığı deneylerde 60 saniyelik öğütmelerin kırılma hızları dikkate alınmıştır. Diğer öğütme deneylerinde fraksiyonlar karıştırılarak öğütülmüştür. Bu öğütme deneylerinde de sadece 15 saniyelik kırılma hızları dikkate alınmıştır. Karışım cam numunesinin 15 saniyelik öğütmelerinde diğer öğütmelere göre farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklar da malzemenin kırılma karakteristiğinden meydana gelmiştir. Tek bir fraksiyonda yapılan öğütme deneyleri sonucunda boyut aralığı arttıkça hızın azaldığı tespit edilmiştir. Karışım malzemesinde ise değişiklikler görülmüştür. Bu değişikliklerde camın kırılma yapısına ve farklı boyutlardaki malzemenin birbirlerinin kırılmasını etkilediği gözlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen veriler karşılaştırılarak kırılma hızı parametresinin hangi boyutta nasıl değiştiği incelenmiştir tr_TR
dc.description.abstract As a part of the all grinding modeling of the kinetic model was used for the rate of breakage and it was shown the graphical expression. Before all else, each fractions were carried out to discontinuous grinding one by one and single fractions spesific rate of breakage had been to take note of the 60 seconds. After all fractions were mixed and grinded. 15 second grindings of the mixed glass samples to come out a little differences than the other grindings. This differences results from to the material characteristics. Result of the single fraction of the grinding experiments, which is the increase of the materials size were effected of the brakage rate and decrease the breakage rate. Mixed material had been shown us to be a differences. This differences that, type of the glass breaking and different size of the materials to interact to the other materials were observed. As a result of to get the datas were compared and how was the effected of the breakage rate parameter of the fraction had been investigated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9341
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kırılma hızı tr_TR
dc.subject öğütme tr_TR
dc.subject kırılma kinetiği. tr_TR
dc.subject spesific rate of breakage en_US
dc.subject grinding en_US
dc.subject kinetics of breakage. en_US
dc.title Öğütmede Kırılma Hızı Parametresinin Deneysel Hesabı tr_TR
dc.title.alternative An Experimental Method For The Calculation Of The Specific Rate Of Breakage Parameter In Grinding en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3706.pdf
Boyut:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama