Polioksanorbornen Ana Zincirinin Bromlanması Ve Atom Transfer Nitroksit Radikal Birleşmesi Reaksiyonu İle Fonksiyonlandırılması

dc.contributor.advisor Hızal, Gürkan tr_TR
dc.contributor.author Atıcı, Lale Nur tr_TR
dc.contributor.authorID 10066181 tr_TR
dc.contributor.department Kimya tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-18T12:41:30Z
dc.date.available 2018-05-18T12:41:30Z
dc.date.issued 2015-02-20 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ilk olarak butiloksanorbornen monomeri Grubbs katalizörü eşliğinde  halka  açılma  metatez  polimerizasyonu  yöntemi  ile  polimerleştirildi  ve  brom  ile  reaksiyonu  gerçekleştirildi.  Sonrasında,  brom  fonksiyonlu  PBONB  ve  akrilat  fonksiyonlu  TEMPO  arasında  click  reaksiyonu,  ilgili  aşı  polimerini  elde  etmek  amacıyla ATNRC yöntemi ile PMDETA, CuBr ve Cu (0) katalizör sistemi varlığında  gerçekleştirildi. PEG-OH  ve  süksinik  anhidritin  reaksiyonu  ile  karboksilik  asit  fonksiyonlu  PEG  (PEG-COOH) sentezlendi. Sonrasında, PEG-COOH ve 4-hidroksi-TEMPO arasında,  nitroksi  radikal  fonksiyonlu  PEG  (TEMPO-PEG)  elde  etmek  amacıyla  reaksiyon  gerçekleştirildi.Brom  fonksiyonlu  PBONB  ve  PEG  fonksiyonlu  TEMPO  arasında  click  reaksiyonu,  ilgili  aşı  polimeri  sentezlemek  amacıyla  ATNRC  yöntemi  ile  gerçekleştirildi.Epoksi  fonksiyonlu  PBONB,    4-glycidyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl  ile  PBONB-bromide  arasında  ATNRC  reaksiyonu  ile  sentezlendi.  PBONB  brom  fonksiyonu, ilgili aşı polimerini elde etmek amacıyla ATNRC yöntemi ile PMDETA,  CuBr ve Cu (0) katalizör sistemi varlığında epoksi halkasına dönüştürüldü. Son olarak, brom fonksiyonlu PBONB herhangi bir TEMPO grubu kullanılmadan  ,  PMDETA, CuBr ve Cu (0) katalizör sistemi varlığında reaksiyon ortamına konuldu. Orijinal  polimerdeki  vinilik  sinyalin  tekrar  ortaya  çıktığı  ve  polimerin  tamamen  orijinal yapısına döndüğü gözlemlendi. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, butyloxanorbornene monomer was first polymerized via ring opening metathesis polymerization (ROMP) using the first generation Grubbs’ catalyst in chloroform at room temperature and then, bromine were reacted with PBONB in chloroform at room temperature for 4h . Afterward bromide functionalized PBONB clicked with acrylate functionalized TEMPO via Atom Transfer Nitroxide Radical Coupling (ATNRC) reaction in the presence of PMDETA, CuBr and Cu (0) catalyst system and DMF as solvent , to create corresponding graft polymer, poly(BONBacrylate). Subsequently, thiophenol functionalized polybutyloxanorbornene was successfully prepared by using nucleophilic (Michael) thiol-ene “click” reaction. Next, mono carboxylic acid functional PEG (PEG-COOH) was synthesized with a reaction of PEG-OH in the presence of succinic anhydride. Afterward, PEG-COOH and 4-hydroxy-TEMPO were reacted to obtain nitroxyl radical functionalized PEG (TEMPO-PEG). Then, bromide functionalized PBONB clicked with PEG functionalized TEMPO via ATNRC reaction in the presence of PMDETA, CuBr and Cu (0) catalyst system and DMF as solvent , to create corresponding graft polymer, poly(BONB-PEG). Afterward, epoxy functionalized poly(BONB) was carried out by ATNRC reaction between 4-glycidyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl and poly(BONB-bromide). The Bromide functionality of PBONB was converted to epoxy in the presence of PMDETA, CuBr and Cu (0) catalyst system and DMF as solvent in order to give poly(BONB-epoxy). Finally, the ATNRC reaction of PBONB-bromide was carried out using without TEMPO groups in the presence of Cu(0), Cu(Br) and PMDETA catalyst system and DMF as solvent at room temperature for 24 h. We observed the original signals belong to PBONB which means in this condition bromine functionalized polymer completely turned into original form. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15445
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Atom Transfer Nitroksit Radikal Birleşmesi Reaksiyonu tr_TR
dc.subject Atom Transfer Nitroxide Radical Coupling Reaction en_US
dc.title Polioksanorbornen Ana Zincirinin Bromlanması Ve Atom Transfer Nitroksit Radikal Birleşmesi Reaksiyonu İle Fonksiyonlandırılması tr_TR
dc.title.alternative Bromination Of Polyoxanorbornene Backbone And  Subsequent Post-functionalization Via Atom Transfer  Nitroxide Radical Coupling Reaction en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10066181.pdf
Boyut:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama