İnşaat Planlama Teknikleri Ve Yeni Yaklaşımlar – Türk Yüklenici Firmaları Alan Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Konakcı, Cenk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Proje planlama teknikleri, projelerin planlanması, programlanması ve kontrolünde kullanılmaktadır. Proje planlama ve programlama tekniklerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar 1950’li yılları sonlarına rastlamaktadır. Bu konuda geliştirilen temel yöntemler, Bar Chart, PERT, CPM ve Lineer planlama teknikleridir. Geleneksel proje planlama tekniği olan Kritik Yörünge Metodu (CPM) ve PERT, önceden belirlenemeyen kısıtlar ile başa çıkamadığı ve ifade etme zorluğu sebeplerinden dolayı çok fazla şekilde eleştirilmiştir. Bu eksikliklerle başa çıkmak için inşaat alanında bir çok araştırma yapılmış ve aralarında yeni planlama dizaynlarını içeren bir çok ilerleme ile sonuçlanmıştır. Simülasyon modeli, 4D proje planlaması ve Virtual Reality (VR) yeni nesil planlama tekniklerine öncülük etmektedir. Bu teknikler, bina inşaatının, zamanın dördüncü boyutundan görünüşü şeklinde bir görsel simülasyon sağlamaktadır. Yeni nesil planlama teknikleri, inşaat alanındaki profesyoneller için potansiyel bir yönetim aracı haline gelmiştir. Türk inşaat sektöründeki konu ile ilgili durumu açıklamak üzere tez kapsamında gerçekleştirilen alan araştırmasından elde edilen bulguların genel değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca yapılan alan araştırmasının sonucu, yurtdışında yapılan araştırmaların sonucuyla karşılaştırılmıştır. Böylece Türk inşaat sektöründeki firmalarla yurtdışındaki inşaat firmalarının proje planlama tekniklerine bakış açışı karşılaştırılmıştır.
The construction industry is one of the biggest in employment opportunities beyond other industrial sectors in most of the countries. Different production types can be applied at the same time in construction industry such as sequence production, production for market, production for owner, production for project type. Furthermore, construction industry is a complex and heterogeneous sector. Therefore it consists too much risk factor. To complete the projects within expected cost, time and quality limits, the risk factor should be reduced. Contracts are the best documents which can be used for reducing the risk. Therefore contract administration is as important as the contract is. If a well developed contract can not be managed as well as it has to be, parties should take more responsibilities. That’s why it is determined to make a research in contract administration which has an important effect in construction project management. The research is supported with a case study about a well managed contract administration process. The reason for making a case study is that the theoretical information will not be enough for such an important subject, it should be supported with an applied project.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
CPM, PERT, 4D, Simülasyon, Planlama Teknikleri, Virtual Reality, Construction Scheduling, CPM, PERT, 4D, Simulation, Virtual Reality
Alıntı