20. Yüzyıl Teknolojik Ütopyalarının, Hareketlilik, Esneklik / Uyabilirlik Ve Teknoloji Kavramları Bağlamında Çağdaş Konut Tasarımına Etkisi

dc.contributor.advisor Hacıhasanoğlu, Işıl tr_TR
dc.contributor.author Arslan, Mehmet Emre tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:02:10Z
dc.date.available 2015-05-28T14:02:10Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, son yıllarda tasarlanan çağdaş konutların, teknolojik ütopyalardan etkilenmeleri; hareketlilik, esneklik / uyabilirlik ve teknoloji kavramları bağlamında araştırılmıştır. Çalışmanın amacı son yıllarda tasarlanan çağdaş konutların 20. yüzyıldaki teknolojik ütopyalardan etkilenmelerini hareketlilik, esneklik / uyabilirlik ve teknoloji kavramları bağlamında araştırmaktır. Oldukça geniş bir konu olan teknolojik ütopya kavramı sınırlandırılmış, tez içeriğinde araştırılan konular kapsam bölümünde ortaya konmuştur. Tezde kapsam içine alınan teknolojik ütopyalar incelenmiştir. Bunlar Buckminister Fuller, Archigram ve Metabolism gruplarının ütopyalarıdır. Bu ütopik projelerin konut tasarımına getirmek istedikleri Hareketlilik, esneklik / uyabilirlik, endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik yaklaşımları incelenmiştir. Çağdaş konut tasarımlarının ütopyalardan etkilenmelerini ortaya koymak için, ütopyaların taşıdığı ortak özelliklerden yararlanılmıştır. Bu amaçla tezin dördüncü bölümünde bu ortak özellikler ayrı ayrı ele alınmıştır. Bunlar; hareketlilik yani mobilite, esneklik / uyabilirlik ve teknoloji kavramlarıdır. (Endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik kavramlarına ise teknoloji olgusunun alt açılımı olarak değinilmiştir.) Tezin beşinci bölümünde günümüzde tasarlanmış çağdaş konut tasarımlarından, bahsedilen teknolojik ütopyalardan esinlenilen konut tasarım örnekleri incelenmiştir. Bunların teknolojik ütopyalardan etkilenmelerini ortaya koymak üzere her örnek proje, kendisiyle ile hareketlilik, esneklik / uyabilirlik, endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik kavramları açısından ilişki kurulabilen birer teknolojik ütopya ile bu kavramlar aracılığıyla tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar yolu ile ortaya çıkan sonuçlar tezin altıncı bölümünde ifade edilmiştir. Buna göre tezin 20. yüzyılda üretilen teknolojik ütopyalar, son yıllarda tasarlanan çağdaş konutları, Hareketlilik, esneklik / uyabilirlik, endüstriyel üretim ve teknolojik iyimserlik kavramları bağlamında etkilemektedirler. Sonuç bölümünde, ulaşılan sonuçlar detaylı olarak ifade edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, effects of technological utopias on today’s modern house designs were analyzed from mobility, flexibility / adaptability and technology standpoints. The phenomenon of technological utopia, a substantially broad concept, was limited and subtopics of thesis were specified in the scope part. In this thesis, technological utopias were elaborated within the scope of study. These utopias were projects of Buckminister Fuller, Archigram and Metabolist groups. Mobility, flexibility / adaptability, industrial production and technological optimism approaches, attempted to prevail in house design by abovementioned projects were explored. Common characteristics of technological utopias were utilized in order to reveal effects of utopias over today’s modern house designs. Thus, in the fourth chapter, these common characteristics were elaborated seperately These common characteristics were mobility, flexibility / adaptability and the phenomenon of technology. Industrial production and technological optimism were taken as extensions of technology concept. The fifth chapter included assessments of contemporary house design examples which were proposed to be affected by technological utopias. In order to reveal effects of technological utapias, each house design was compared with an utopic project from mobility, flexibility / adaptability, industrial production and technological optimism standpoints in a tabular form. Results of these comparisons were presented in the last chapter. As was seen in the study, technological utopias of 20th century had common characteristics; mobility, flexibility / adaptability, industrial production and technological optimism. The conclusion was that certain contemporary house designs were influenced by utopias of 20th century and their abovementioned common characteristics. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3494
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject 20.Yüzyıl tr_TR
dc.subject Ütopya tr_TR
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Hareketlilik tr_TR
dc.subject Esneklik tr_TR
dc.subject Uyabilirlik tr_TR
dc.subject 20th Century en_US
dc.subject Utopia en_US
dc.subject Technology en_US
dc.subject Mobility en_US
dc.subject Flexibility en_US
dc.subject Adaptability en_US
dc.title 20. Yüzyıl Teknolojik Ütopyalarının, Hareketlilik, Esneklik / Uyabilirlik Ve Teknoloji Kavramları Bağlamında Çağdaş Konut Tasarımına Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effects Of 20 Th Century Techonological Utopias On The Contemporary House Design In The Context Of Mobility, Flexibility / Adaptability And Technology en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4375.pdf
Boyut:
7.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama