Çokdallanmış Poliester Esaslı Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Ahşap Kaplama Malzemesi Olarak Uygulamaları

dc.contributor.advisor Önen, Ayşen tr_TR
dc.contributor.author Şabani, Sümeyye tr_TR
dc.contributor.authorID 442762 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-09-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T11:29:49Z
dc.date.available 2015-06-01T11:29:49Z
dc.date.issued 2012-09-27 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Son 20 yılda, dikkat çekici fiziksel ve kimyasal özellikleri ve topolojik yapılarından dolayı çokdallanmış polimerler üzerinde yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Çok-dallanmış polimerler çok dallı yapılarıyla üç boyutlu dendritik malzeme grubunun bir birimi olarak tanımlanmaktadır. Bu tezde, akrilat fonsiyonlu çokdallanmış poliesterler sentezlenmiş ve çokdallanmış polimerlerin sağladığı avantajlardan faydalanmak amacıyla UV-ışınları ile sertleşen ahşap kaplamalarda yeni oligomerler olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, ABn+Bf polikondenzasyon yöntemi kullanılarak yeni birinci ve ikinci jenerasyon çokdallanmış poliesterler sentezlenmiştir. AB2 monomeri olarak 2,2-di(methylol)propionic acid ve Bf çekirdek molekülleri olarak [2,2-bis(4--hidroksietoksi) fenil propan] (HEPA), [2,2-bis(4--hidroksietoksi) fenil 6F propan] (HEPFA) ve 1,4-siklohegzandimetanol (CHDM) esaslı poliester kullanılmıştır. İkinci bölümde çokdallanmış poliesterlerin üretan akrilatları sentezlenmiştir. Çokdallanmış üretan akrilatlar UV-ışınları ile sertleşen çeşitli kaplama formülasyonlarında yeni oligomerler olarak kullanılmıştır. Çokdallanmış ve çok sayıda fonksiyonel grup içeren yapıların yüzey özellikleri, mekanik ve fiziksel özellikler gibi kaplama özellikleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Over the past two decades, hyperbranched polymers have attracted wide attention due to interesting physical/chemical properties as a new class polymers of topological structure. Hyperbranched polymers (HBPs) are highly branched macromolecules with a three-dimensional dendritic architecture. In this thesis, acrylate functionalized hyperbranched polyesters were synthesized and employed as an oligomer in the UV Curable wood coatings to introduce the advantages of hyperbranched polymers into UV Curing Technology. For this purpose, hyperbranched polyesters were synthesized by the polycondensation of 2,2-bis(methylol)propionic acid as AB2 monomer with various Bf core molecules as [2,2-bis(4--hydroxyethoxy) phenyl propane] (HEPA), [2,2-bis(4--hydroxyethoxy) phenyl 6F propane] (HEPFA) and polyester of 1,4- cyclohexanedimethanol (CHDM). In the second stage these hyperbranched polyesters were acrylated to obtain hyperbranched urethaneacrylates. Hyperbranched urethane acrylates were incorporated into the various types of UV curable wood coating formulations as new oligomers. The effects of highly branched structure and the large number of functional groups were evaluated by means of coatings properties such as surface, mechanical and physical properties. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4115
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject çokdallanmış polimer tr_TR
dc.subject üretan akrilat tr_TR
dc.subject Işıkla polimerizasyon tr_TR
dc.subject ahşap kaplama tr_TR
dc.subject mekanik özellikler tr_TR
dc.subject hyperbranched polyester en_US
dc.subject urethane acrylate en_US
dc.subject UV-curing en_US
dc.subject wood coating en_US
dc.subject mechanical properties en_US
dc.title Çokdallanmış Poliester Esaslı Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Ahşap Kaplama Malzemesi Olarak Uygulamaları tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Characterization Of Hyperbranched Polyester Based Polymers And Their Application On Uv-curable Wood Coatings en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
13030.pdf
Boyut:
2.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama