Bir Hafif Metro Aracının Esnek Gövdeli Modelinin Oluşturulması Ve Konfor Analizi

dc.contributor.advisor Mecitoğlu, Zahit tr_TR
dc.contributor.author Duman, Fatih tr_TR
dc.contributor.authorID 10022663 tr_TR
dc.contributor.department Sistem Dinamiği ve Kontrol tr_TR
dc.contributor.department System Dynamics and Control en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-12-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T12:13:05Z
dc.date.available 2015-06-09T12:13:05Z
dc.date.issued 2013-12-20 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul şehir içi ulaşımında kullanılacak olan RTE T4 yerli tramvay aracının esnek ve rijid gövdeli iki farklı çoklu gövde dinamik modeli kurularak yolcu konforu analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, raylı taşıtın SIMPACK çoklu gövde dinamik analiz programında ilk olarak rijid gövdeli modeli oluşturulmuştur. Daha sonra esnek gövdeli model oluşturmak için araç gövdesi sonlu eleman programında modellenip, çözdürülerek indirgenmiş sonlu eleman modeli elde edilmiştir. İndirgenen sonlu eleman modeli SIMPACK programına alınmıştır. SIMPACK programında esnek araç gövdeli çoklu gövde dinamik modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modellere aynı yol girişleri uygulanarak rijid ve esnek gövdeli modellerin konfor seviyeleri EN 12299 standardında belirtilen basitleştirilmiş ortalama konfor yöntemine göre hesaplanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan benzetimlere göre esnek gövdeli araç modelinde konfor seviyesi rijid gövdeli araç modeline göre daha kötü çıkmıştır. Bunun nedeni esnek gövdeli modelin yapısal modları içermesidir. Rijid ve esnek gövdeli modellerinin düşey ivmelerinin rms PSD değerleri karşılaştırılarak yapısal modların etkileri frekans alanında da gösterilmiştir. Sonuç bölümünde konforu iyileştirmek için yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, RTE T4 light metro vehicle which will be used for innercity transportation of Istanbul is carried out comfort analysis with using rigid and flexible car body. Firstly, multibody model of RTE T4 light metro vehicle is modeled in SIMPACK multibody analysis program using rigid bodies. Secondly, flexible car body of RTE T4 light metro vehicle is modeled and solved in a finite element program. After solution of finite element model is reduced a reduced order finite element model. This reduced order finite element model is imported to SIMPACK. With using reduced order finite element model, RTE T4 is modeled in SIMPACK again. The comfort level of rigid and flexible body models are calculated according to standard EN 12299 simplified mean comfort method under same track inputs. After calculation of comfort levels, results are compared. Comfort level of flexible body model is worse than rigid body model. The reason of this result is that flexible body model contains structural modes. Rms PSD values of vertical accelerations of rigid and flexible body model is compared in frequency domain. Effects of vertical structural modes can be seen easily in frequency domain. In the conclusion part, some advices are given to increase the comfort level. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4520
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Raylı Taşıt tr_TR
dc.subject Esnek gövde tr_TR
dc.subject Çoklu gövde dinamiği tr_TR
dc.subject Konfor analizi tr_TR
dc.subject Sonlu elemanlar. tr_TR
dc.subject Railway Vehicle en_US
dc.subject Flexible Body en_US
dc.subject Multi Body Dynamics en_US
dc.subject Comfort Analysis en_US
dc.subject Finite Elements. en_US
dc.title Bir Hafif Metro Aracının Esnek Gövdeli Modelinin Oluşturulması Ve Konfor Analizi tr_TR
dc.title.alternative Building Flexible Body Model Of A Light Metro Vehicle And Comfort Analysis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama