Yapıların Deprem Davranışlarının İyileştirilmesi İçin Sönümleyicilerin Ve Çelik Çapraz Elemanların Optimum Yerleşimi

dc.contributor.advisor Boduroglu, M Hasan tr_TR
dc.contributor.author Aydın, Ersin tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T10:01:25Z
dc.date.available 2015-12-21T10:01:25Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, düzlem çerçeveler için sönümleyicilerin ve çelik diyagonallerin optimum yerleşimi gösterildi. Optimum yerleşim sönümleyicilerin ve diyagonallerin optimum yer ve büyüklükleri ile tanımlandı. Amaç fonksiyonları yapının birinci moduna karşı gelen transfer fonksiyonu tepe deplasmanı ve taban kesme kuvveti olarak seçildi. Optimizas-yon yönteminde, tasarım değişkenleri olarak eklenen sönümleyici katsayıları ve diyagonallere ait olan rijitlik parametreleri tanımlandı. Lagrange çarpanları yöntemi kullanılarak optimumluk kriterleri türetildi. Ortaya çıkan lineer olmayan denklem takımı “Steepest Direction Search” algoritması ile çözüldü. Bu algoritma için gerekli olan amaç fonksiyonunun birinci ve ikinci dereceden kısmi türevleri analitik olarak çıkarıldı. Yapının sönümleyicilerle ve çelik çapraz elemanlarla iyileştirilmesi durumları karşılaştırıldı. Bu iki farklı malzemenin optimum kullanımları halinde yapının davranışındaki değişimler ve farklılıklar ortaya çıkarıldı. Optimum tasarımların etkinliği yapının hem transfer fonksiyonları hem de farklı deprem kuvvetleri altındaki davranışları ile gösterildi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the optimal damper and steel braces placement is presented for the planar building frame. The optimal placement is defined as the optimal size and location of the dampers and the braces. The objective functions are chosen as the transfer function amplitude of the top displacement and the transfer function amplitude of the base shear force evaluated at the undamped fundamental natural frequency of the structure. In the optimization procedure, damping coefficients of the dampers and the stiffness parameters of the added steel braces are defined as the design variables. Principal optimality criteria are derived using Lagrange Multipliers Procedure. Obtained nonlinear equations are solved with “Steepest Direction Search” algorithm. The first and second order sensitivities of the objective function that are necessary for the algorithm are derived analytically. Rehabilitation with dampers are compared the rehabilitation with steel diagonal braces. The variations and differences of the response of the structure are obtained in case of using these two different devices. The effectiveness of the optimal designs is shown both the transfer function response and earthquake response under the different earthquake forces. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11831
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sönümleyiciler tr_TR
dc.subject çelik çaprazlar tr_TR
dc.subject transfer fonksiyonları tr_TR
dc.subject deprem tr_TR
dc.subject yapı optimizasyonu tr_TR
dc.subject yapı rehabilitasyonu tr_TR
dc.subject Dampers en_US
dc.subject steel diagonal braces en_US
dc.subject transfer functions en_US
dc.subject earthquake en_US
dc.subject structural optimization en_US
dc.subject structural rehabilitation en_US
dc.title Yapıların Deprem Davranışlarının İyileştirilmesi İçin Sönümleyicilerin Ve Çelik Çapraz Elemanların Optimum Yerleşimi tr_TR
dc.title.alternative Optimal Damper And Steel Brace Placement For Seismic Response Rehabilitation Of Structures en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3571.pdf
Boyut:
26.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama