Doğal Polimerler İle Hazırlanan Doku İskelelerinin Yapımı Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-07-11
Yazarlar
Ağbaba, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma ile, kemik doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek üç boyutlu, biyouyumlu, biyobozunur doku iskelesi üretimi ve karakterizasyonu amaçlanmıştır. Doku iskelelerinin üretimi için ipek fibroin ve jelatin proteinlerinden farklı karışım oranlarında yararlanılmış ve böylelikle bileşen oranları farklı olan doku iskeleleri üretilmiştir. Liyofilizasyon yöntemi ile üretilen doku iskelelerinin morfolojisi, su tutma kapasiteleri, biyobozunma ve biyominerilizasyon profilleri incelenmiştir. Bu inceleme sonuçlarına göre; kompozit doku iskelelerindeki jelatin oranının artması gözenekli morfolojinin artmasını sağlarken aynı zamanda örneklerin biyobozunma testleri sonunda kalan ağırlıkça yüzdelerde de azalmaya yol açmıştır. Su tutma kapasitesi ile üretilen kompozit yapılardaki jelatin miktarı arasında doğrudan bir ilişki tespit edilememişken biyomineralizasyon testleri sonucunda elde edilen veriler bu yapıların hidroksiapatit oluşumunu tetikleyebilme potansiyeli olduğunu göstermiştir.
This study aimed to produce and characterise biocompatible and biodegradable three-dimensional scaffolds for the purposes of bone tissue engineering applications. For this reason, composite 3D scaffolds with different polymer contents were fabricated from silk fibroin and gelatin proteins in different blending ratios. The morphology, water-uptake capacity, biodegradation and biomineralisation profile of these scaffolds produced by lyophilisation method were investigated. Based on these investigations, it was showed that increased gelatin ratio led to more porous scaffolds structures and it also caused decreased remaining weight ratios after biodegradation tests. No direct relationship was found between water-uptake capacity and gelatin content of the scaffolds, but biomineralisation assays showed that the scaffolds produced in this study could trigger hydroxyapatite formation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Bioengineering, Biotechnology
Alıntı