Alev Geciktirici Ve Duman Azaltıcı Ajan Olarak Çinko Borat

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-09
Yazarlar
Değirmenci, Berrin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda plastiklerde yanmazlık sağlayıcı maddelerdeki tercih halojensiz ve antimuansız alev geciktiricilere doğru oldu. Bütün bilinen geleneksel yanmazlık sağlayıcı maddeler içinde çinko borat en iyi aday olarak gösterilebilir. Çinko boratın alev geciktirici olarak çalışma sistemi çok iyi bilinemese de, en iyi sonuçların ATH ve çinko boratın sinerjisinden doğduğu söylenebilir. Bu da bize çinko boratın ilerleyen yıllarda yanmazlıkla ilgili konularda çok daha ön planda olacağının bir göstergesidir. Bu çalışmada flexible PVC için yanmazlık çalışmaları çinko borat, ATH ve hidro talsit gibi madde lelerle gerçekleştirildi. Yanmazlık değerleriyle ilgili en iyi sonuçlar çinko boratın karışımda ağırlıkça %18 ve ATH’nin de ağırlıkça %18 oranında kullanılmasıyla elde edildi. Aynı şekilde rijit Poliüretanın yanmazlığı için de çinko borat, modifiye çinko borat, ATH, TCPP ve sentetik boratlar kullanıldı. Yanmazlık etkisi ancak yüksek miktarlarda alev geciktiricilerin kullanılmasıyla elde edildi. En iyi sonuç çinko boratın ağırlıkça %10, ATH’nin ağırlıkça %40 ve TKP’nin ağırlıkça %8 kullanılmasıyla sağlandı.
In recent years, trend for fire retardancy of plastics is towards non-halogen and non-antimuan compounds due to their hazardous effect. Among all-known traditional fire retardants, the best candidate for fire retardancy is zinc borate. Though the fire retardance mechanism of zinc borate is not very well-known, the synergy of zinc borate and ATH mixture gives the best results thus it can be seen that this fire retardant will be an important player in future’s flame retardants world. In this thesis a mixture of zinc borate, and other fire retardants such as Aluminium trihydrate, hidro talcide were used for fire retardant material in flexible PVC. And fire retardance effect was obtained using zinc borate at 8% and ATH 18% by weight. Similarly in rigid Polyurethane, fire retardance effect of zinc borate and modified zinc borate, in the presence of aluminium trihydrate, TCPP, synthetic borates was studied. Fire retardant effect of them could only be achieved at high percentage addition. Best result was obtained when using zinc borate 10%, ATH 40% and TCP 8%.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
çinko borat, poliüretan, PVC, yanmazlık, duman bastırıcı, zinc borate, polyurethane, PVC, flame retardant, smoke suppressant
Alıntı