Gemilerde Makine Dairesi Operasyonlarında İnsanfaktörünün Önemi Ve Uygulamalar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Talay, Ali Atıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gemi makine dairesinde çalışan personelin hatalarını minimuma indirmeye yönelik program hazırlayabilmek için öncelikle insan hatalarının nedenleri araştırılmıştır. İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitiminde makine dairesi simülatörü (MDS) yardımıyla insan hatalarının ve insan davranışlarının analizi yapılmıştır. Deniz tecrübesi fazla olan başmühendislerle ve deniz tecrübesi az olan İTÜ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileriyle deneyler yapılmıştır. Bu deneylerin analizlerinden bazı sonuçlar çıkarılmıştır. Deneylerde ekranın karşısına geçen kişinin göz hareketleri bir video kaydedicisi ile kaydedilmiş ve kayıtlar incelenmiştir. İncelemelerin sonucunda göz hareketlerinden deneklerin olaylar karşısındaki davranış modelleri takip edilmiştir. Sonuçta tecrübe ve eğitimin gemi makineleri mühendisliğinde bir arada olması gerekliliği belirtilmiştir.
In this study, for preparing a program to minimize the human mistakes, priority the cause and happening ways of these mistakes are analyzed and interprefered. Human behaviours and mistakes are analyzed by using Engine Room Simulator(ERS). Experiments were done for the most experienced chief engineers and also with the unexperienced faculty students. The results of these experiments were compared with eachother. In these experiments, eye movements of the engineer are recorded by using an equipment named Eye Mark Recorder. Also these records are observed. Different behaviours of the operators according to the eye movements are studied. Finally, the importance of experience and education is shown in the marine engineering.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
insan faktörü, göz bebeği izleme cihazı, makine dairesi simülatörü, human factor, eye mark recorder, engine room simulator
Alıntı