Bilgi Yönetimi Ve Bir Şirkette Kapalı Bilgiler İle Açık Bilgiler Arasındaki Dönüşüme Ait Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İnel, Gamze
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ve birçok şirketin bir rekabet avantajı olarak seçtiği bilgi yönetimi yaklaşımı ele alınmıştır. Öncelikle bilgi, bilgi tipleri, bilgi dönüşümü, bilgi akışları, bilgi yönetimi, bilgi yönetim modelleri,bilgi işçileri, bilgi haritaları, entelektüel sermaye ve ortak içgüdü konularında kavramsal açıklamalar yapılmış ve örneklerle pekiştirilmiştir. Daha sonra açıkhava reklamcılığı yapan bir şirkette problem çözme amaçlı olarak kapalı bilgiler ve açık bilgiler arasındaki dönüşüm ele alınmıştır. Şirkette, çalışan ve müşteri gereksinimlerinin belirlenmesiyle hedefler oluşturulmuş ve bu hedeflere ulaşmada önemli bir parça olan üretim sürecinde kullanılan ve kullanılması gereken açık ve kapalı bilgiler belirlenmiştir. Bu bilgilerin değerlendirilmesi, ortaya çıkarılması, kullanılması (sosyalleşme, dışsallaştırma, kombinasyon ve içselleştirme) ve geliştirilmesi için bir model kurulmuştur. Bu modelin getirilerini çalışanlarla paylaşmak üzere bir ürün üzerinde uygulamalar yapılmış ve çalışanlar bu konuda desteklenmişlerdir
In this study, knowledge management approach which has come familiar in the last couple of years is explained. Firstly knowledge, knowledge types, knowledge transactions, knowledge flows, knowledge management, knowledge management models, knowledge workers, knowledge maps, intellectuel capital and corporate instinct concepts are clarified and hardened with examples. After that an application is done in outdoor advertisement company. Firstly, workers and customers requirements which are used to find out company’s targets are determined. Producing product which is wanted by the customers is the most important target for company. Because of this, a model is improved which will use in taking demand and producing product. This model includes transaction between implicit and explicit knowledge. Knowledge planning, evaluation, using (socialization, externalization, combination and internalization) and improving are the steps which are used in the model. Finally, inside company we did an application which is include a transaction between implicit and explicit knowledge when a specific product produce.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Bilgi, Bilgi Yönetimi, Kapalı bilgi, Açık Bilgi, Bilgi Dönüşümü, Knowledge, Knowledge Management, Implicit knowledge, Explicit Knowledge, Knowledge transactions
Alıntı