Karbon Lif Takviyeli Polimer Malzeme İle Güçlendirilmiş Kolonların Eksenel Yükler Altında Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karamuk, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması kapsamında, karbon lif takviyeli polimer tabakalar ile enine doğrultuda sarılarak güçlendirilen normal dayanımlı, kare, dikdörtgen, daire enkesitli betonarme ve bir adet beton elemanın, eksenel yükler altındaki davranışı üzerine yapılan deneysel çalışma sonuçları bulunmaktadır. Bu deneysel çalışmada polimer lif tabakası kalınlığı, kesit şekli, enine donatı oranı ve polimer lif sargının etkinliğini artırıcı detayların davranışa olan etkileri araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda incelenen güçlendirme yönteminin numunelerin dayanım ve şekildeğiştirme kapasitelerini önemli oranda artırdığı görülmüştür.
This thesis gives the results of the experiments carried on circular, square and rectangular normal strength concrete members strengthened by carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composite sheets in transverse direction externally and tested under axial loads. The aim was to investigate the effects of the concrete quality, cross sectional shape, thickness of the CFRP jacket, corner radius, cyclic loading and initial damage on the axial stress-axial strain behaviour of CFRP jacketed concrete member. Test results showed that significant improvement on the strength, deformability and energy absorption characteristics can be obtained by strengthening concrete members using CFRP composites externally in transverse direction.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Betonarme, Kolon, Güçlendirme, CFRP, Süneklik, Reinforced Concrete, Column, Retrofit, CFRP, Ductility
Alıntı