Katı Atık Dolgu Alanlarını Golf Sahası Olarak Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-04
Yazarlar
Demirkol, Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Katı atık dolgu alanı iyileştirme çalışmaları ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar açısından sürdürülebilir bir gelişim sağlanması yönünde büyük rol oynar. Golf sporunun son yıllarda popülaritesinin artmasıyla, katı atık dolgu alanlarının golf sahası olarak kullanımı giderek yaygınlaşmakta olan bir yeniden kullanım çeşidi haline gelmiştir. Yükselen arazi değerleri, giderek büyüyen şehir nüfusu ile nüfusun rekreasyon aktivitelerine olan ihtiyaçları ve ekolojik etkilerin azalması katı atık dolgu alanlarının golf sahalarına çevrilmesine teşvik etmiştir. Bu çalışmada katı atık dolgu alanlarını golf sahası olarak değerlendirme kriterleri araştırılmakla beraber dolgu alanları ve golf sahalarının oluşum ve tasarım süreçleri ayrı ayrı irdelenerek, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda; katı atık dolgu alanı üzerinde golf sahası oluşturulması süreci için sürdürülebilir bir tasarım yaklaşımı geliştirilmiş olup uygulanan ve günümüzde halen var olan örnekler incelenmiş, çalışmanın sonucunda prototip bir tasarım kılavuzu oluşturulmuştur.
Evaluation of solid waste disposal sites plays a major role in sustainable development, providing economical, social and environmental benefits. As the golf game has become more popular in recent years, the evaluation of solid waste disposal sites as golf courses is getting more usual. A combination of rising land values, a growing urban population, their needs for recreation activities and mitigation of ecological impacts have encouraged the conversion of completed sanitary landfills into functional golf courses. This study examines the evaluation problems of completed solid waste disposal sites to golf course developments and the possibility of designing a sanitary landfill based on its final use as a golf course. For this aim, a sustainable planning approach for landfill-to-golf course adaptive use projects are discussed, which combines solid waste disposal sites and golf course design processes, modifies them in a sustainable way and a prototypical guideline has been generated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Katı atık dolgu alanı, Dolgu golf sahası, Golf sahası tasarımı, Solid waste disposal site, Landfill golf, Golf course design
Alıntı