Yurtdışında yapımı tamamlanan bir inşaat projesinde sözleşme idaresi ve hak talepleri nedeni ile oluşan anlaşmazlıklar

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Ergen, Ali Ergün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tezin amacı, Türki Cumhuriyetlerden Türkmenistan Sağlık Bakanlığı ile Avrupa menşeili tıbbi Mühendislik firması arasında imzalanan kontrat çerçevesinde İşveren, Yüklenici ve Mühendis arasında mevcut profesyonel ilişkiler bazında, yaşanan sözleşme idaresi ve anlaşmazlıkların çözümü konularını mercek altına almaktır. Tez çalışması uluslararası inşaat sektöründeki sözleşme idaresi ve tecrübesi gerekliliğinin önemini arttırmayı hedeflemektedir. Özellikle inşaat sözleşmelerinde, sözleşmesel yükümlülükler yatırımın ihtiyaçları, proj etarafları, ülke riskleri, ödeme koşulları ve kültürel farklar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Sözleşme taslağının hazırlanmasında en önemli noktalardan bir sözleşmenin uygulanması esnasında sözleşme dahilinde olan maddelerin taraflar arasında farklı yorumunu önlemek olmalıdır. Sözleşme metni son derece açık bir dille kaleme alınmalı ve olası tüm riskleri önceden ortadan kaldırılacak şekilde tesbit edilmelidir.
This thesis emphasizes the contract administration and claims management related issues through the professional relationships among the Client, the Main Contractor, the Engineer and the Nominated Sub-contractor within the framework of a multimillion DEM contract signed by and between the Ministry of Health of a CIS country and a European Medical Engineering Contracting Company. The study has targeted to raise the importance of contract management knowledge and experience which becomes crucial in international construction practice. Although it appears to be standard legal draft with state of the art stipulations; the contracts, especially in the construction sector, need to be customized according to the requirements of the investment, project participants, country risks, payment contingencies and cultural differences. The major concern in drafting a construction contract is to secure an impartial interpretation of the inherent clauses by the contracting parties during the implementation thereof. The text should be crystal clear and take into account all occurrence probabilities in order to minimize the dispute potential during the execution of the project.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Sözleşmeler, Uyuşmazlık, İnşaat projeleri, Contracts, Incompatibility, Construction projects
Alıntı