Burhaniye Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası Koruma Projesi

dc.contributor.advisor Mazlum, Deniz tr_TR
dc.contributor.author Akın, Derya tr_TR
dc.contributor.authorID 10031227 tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design Computing en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2014-03-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-18T17:37:32Z
dc.date.available 2015-08-18T17:37:32Z
dc.date.issued 2014-03-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Yunus Mahallesi, 212 Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parsellerde yer alan yapılar konu alınmıştır. Çalışma kapsamında yapıların mevcut durumunun belgelenmesi, yapıların ve bulunduğu çevrenin tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ve korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi ile yeni işlev önerilmesi hedeflenmiştir. Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki endüstrileşme sürecinin Edremit Körfezi’ndeki önemli örneklerinden biridir. Tez çalışması kapsamında yapılar grubunun bulunduğu Burhaniye kentinin tarihsel ve sosyal gelişimi incelenmiştir. Erken endüstriyel üretimin ilk örneklerinden olan buharlı makinalarla yapılan üretim şekli bu çalışma kapsamında ‘geleneksel yöntem’ olarak tanımlanmıştır. Zeytinyağı ve sabun üretimiyle ilgili araştırmalar yapılmış, geleneksel üretim süreci yapılar ile ilişkilendirilerek, yapıların mimari çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Yapılar grubunun günümüzdeki durumu fotoğraflar, rölöve çizimleri, malzeme ve hasar tespit analizleri doğrultusunda belgelenmiştir. Restitüsyon çalışması yapılırken Edremit Körfezi’ndeki benzer yapılar incelenmiş; yapıyla ilgili belgeler, yapı üzerinde tespit edilen izler ve eski fotoğraflar esas alınmıştır. Yapıların yeniden kullanımına yönelik müdahale ve koruma ilkeleri belirlenerek, sabunhane ve yağhane yapılarının birlikte korunup sürdürülebilmesi amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Husnu Tolun Olive Oil Factory and Soapery Building located in 212 block, 6,7,8,9,10,11 parcels in Yunus Mahallesi in the district of Burhaniye in Balikesir are studied. Within this study, it is aimed to document the current conditions of the structures, to research the historical development of the structures and their location and also to determine the necessary intervention to preserve the structure. In the first section of the study, the methodology and the techniques are described whereas in the second section the geographical location, historical, economic, social and cultural developments of Burhaniye are mentioned. In the third section, the information about olive oil production in Edremit Bay and the factories producing with conventional methods are provided. In the fourth section, current condition of the structure, the constructional technique and the deteriorations on the structure are explained. In the fifth section, the comparisons between similar structures are done and the restitution decisions are explained. The decisions about re-using the structure and the applications for planned restoration are explained in the sixth section. The final section explains the general evaluation of the study. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8567
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject mimarlık tr_TR
dc.subject restorasyon tr_TR
dc.subject tarihi koruma tr_TR
dc.subject endüstri mirası tr_TR
dc.subject üretim yapıları tr_TR
dc.subject zeytinyağı fabrikası tr_TR
dc.subject architecture en_US
dc.subject restoration en_US
dc.subject historical conservation en_US
dc.subject industrial heritage en_US
dc.subject olive oil factory en_US
dc.title Burhaniye Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası Koruma Projesi tr_TR
dc.title.alternative The Conservation Project Of Husnu Tolun Olive Oil Factory In Burhaniye en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14436.pdf
Boyut:
275.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama