Orta açıklıklı karayolu köprülerinin AASHTO standartına göre boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Uçan, Osman F
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Orta açıklıklı karayolu köprülerinin üst yapı ana taşıyıcı elemanlarının çelik kompozit ve prefabrik öngerilmeli beton olarak boyutlandırma ilkeleri açısından incelenmesi, bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır. Bu amaçla, önce her bir yapım tarzına ait teoriler üzerinde durulmuştur, daha sonrada, AASHTO (American Association of State Highway and Trasportation Officials) standartmın çelik, çelik kompozit ve prefabrik öngerilmeli beton yapım tarzına ilişkin boyutlandırma ilkeleri incelenmiştir. Karayolu köprülerinin maruz kaldığı yüklerin saptanmasında AASHTO standartmın öngördüğü yükler esas alınmakla birlikte, TCK Yol Köprüleri için Teknik Şartnamenin içerdiği bazı farklılıklarda belirlenmiştir. Çelik kompozit ve prefabrik öngermeli beton yapım tarzları arasında bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, uygulamadan alman bir örnek köprünün üst yapı ana taşıyıcı elemanları AASSHTO standartına göre boyutlandırılmıştır. Köprünün trafik yükleme sınıfı H30-S24 (TCK) olarak alınmıştır.
In this study, design of highway bridges with moderate span lengths has been examined as steel composite beam and precast prestressed concrete beam according to AASHTO respectively. The bridges under consideration comprise simple girders. In order to make an economic comparison, a sample bridge has been taken into account and designed for each type of material. For this purpose, first, types of loads, a highway bridge may be exposed to, have been defined in respect to AASHTO and the differences between AASHTO and TCK have been also given.. Structures shall be designed to carry the following loads and forces: Dead load (D) Live load (L) Impact or dynamic effect of the live load (I) Wind load (W, WL) Other forces when they exist, as follows: Longitudinal forces (LF), centrifugal forces (CF), different settlements, thermal forces (T), uplift, snow and ice loads, ice and current pressure (ICE), buoyancy (B), earth pressure (E), shrinkage stresses (S), prestressing forces, earthguake stresses (EQ). Members of the structure shall be proportioned using the allowable stresses permitted by the design procedure and the limitations imposed by the material. The dead load consist of the weight of the entire structure, including the roadway, sidewalks and all public utility services.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Anahtar kelimeler
AASHTO standardı, Kara yolları, Kara yolu köprüleri, AASHTO standard, Highways, Highway bridges
Alıntı