Paralel Kısmi Fark Denklemleri Farklı Bilgisayar Mimarilerinde Performans Analizi

dc.contributor.advisor Çelebi, M. Serdar tr_TR
dc.contributor.author Kopan, İlker tr_TR
dc.contributor.authorID 371538 tr_TR
dc.contributor.department Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik tr_TR
dc.contributor.department Computational Science and Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2016-10-25T14:15:12Z
dc.date.available 2016-10-25T14:15:12Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2009 en_US
dc.description.abstract Son yıllarda dağıtık algoritmaların farklı platformlarda kullanılabilmesi platform ve uygulama bağımsız performans analizi uygulamaları ihtiyacını arttırmıştır. Farklı donanımları ve haberleşme metodlarını destekleyen uygulamalar kullanıcılara donanım ve yazılımdan bağımsız ortak bir zemin hazırladıkları için kolaylık sağlamaktadır. Kısmi fark denklemleri hesaplamalı bilim ve mühendisliğin bir çok alanında kullanılmaktadır (ısı, dalga yayılımı gibi). Bu denklemlerin sayısal çözümü yinelemeli yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Problemin boyutu ve hata değerine göre çözüme ulaşmak için gereken yineleme sayısı ve buna bağlı olarak süresi değişmektedir. Kısmi fark denklemelerinin tek işlemcili bilgisayarlardaki çözümü uzun sürdüğü ve yüksek boyutlarda hafızaları yetersiz kaldığı için paralelleştirilerek birden fazla bilgisayarın işlemcisi ve hafızası kullanılarak çözülmektedir. Tezimde eliptik kısmi fark denklemlerini Gauss-Seidel ve Successive Over-Relaxation (SOR) metodlarını kullanarak çözen paralel algoritmalar kullanılmıştır. Performans analizi ve eniyilemesi kabaca üç adımdan oluşmaktadır; ölçüm, sonuçların analizi, darboğazların tespit edilip yazılımda iyileştirme yapılması. Ölçüm aşamasında programın koşarken ürettiği performans bilgisi toplanır, toplanan bu veriler görselleştirme araçları ile anlaşılır hale getirilerek yorumlanır. Yorumlama aşamasında tespit edilen dar boğazlar belirlenir ve giderilme yöntemleri araştırılır. Gerekli iyileştirmeler yapılarak program yeniden analiz edilir. Bu aşamaların her birinde farklı uygulamalar kullanılabilir fakat tez çalışmamda uygulamaları tek çatı altında toplayan TAU kullanılmıştır. TAU (Tuning and Analysis Utilities) farklı donanımları ve işletim sistemlerini destekleyerek farklı paralelleştirme metodlarını analiz edebilmektedir. Açık kaynak kodlu olan TAU diğer açık kaynak kodlu uygulamalar ile uyumlu olup birçok seviyede bütünleşme sağlanmıştır. Bu tez çalışmasında, iki farklı platformda aynı uygulamanın performans analizi yapılarak platform farkının getirdiği farklılıklar incelenmektedir. Performans analizinde bir algoritmanın eniyilemesini yapmak için genel bir kural olmadığından her algoritma her platformda incelenerek gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu bağlamda kullandığım PDE algoritmasının her iki sistemdeki analizi sonucu elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In last two decades, use of parallel algorithms on different architectures increased the need of architecture and application independent performance analysis tools. Tools that support different communication methods and hardware prepare a common ground regardless of equipments provided. Partial differential equations (PDE) are used in several applications (such as propagation of heat, wave) in computational science and engineering. These equations can be solved using iterative numerical methods. Problem size and error tolerance effects iteration count and computation time to solve equation. PDE computations take long time using single processor computers with sequential algorithms, and if data size gets bigger single processors memory may be insufficient. Thus, PDE?s are solved using parallel algorithms on multiple processors. In this thesis, elliptic partial differential equation is solved using Gauss-Seidel and Successive Over-Relaxation (SOR) methods parallel algorithms. Performance analysis and optimization basically has three steps; evaluation, analysis of gathered information, defining and optimizing bottlenecks. In evaluation, performance information is gathered while program runs, then observations are made on gathered information by using visualization tools. Bottlenecks are defined and optimization techniques are researched. Necessary improvements are made to analyze the program again. Different applications in each of these stages can be used but in this thesis TAU is used, which collects these applications under one roof. TAU (Tuning and Analysis Utilities) supports many hardware, operating systems and parallelization methods. TAU is an open source application and collaborates with other open source applications at different levels. In this thesis, differences based on performance analysis of an algorithm in different two architectures are investigated. In performance analysis and optimization there is no golden rule to speed up algorithm. Each algorithm must be analyzed on that specific architecture. In this context, the performance analysis of a PDE algorithm on two architectures has been interpreted. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12247
dc.publisher Bilişim Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Informatics en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mühendislik Bilimleri tr_TR
dc.subject Paralel bilgisayarlar tr_TR
dc.subject Bilgisayar yapısı tr_TR
dc.subject Engineering Sciences en_US
dc.subject Parallel computers en_US
dc.subject Computer architecture en_US
dc.title Paralel Kısmi Fark Denklemleri Farklı Bilgisayar Mimarilerinde Performans Analizi tr_TR
dc.title.alternative Performance Analysis Of Pde Based Parallel Algorithms On Different Computer Architectures en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
702051008.pdf
Boyut:
1.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama