Yapıların Güçlendirilmesi Uygulamalarında Kullanılabilecek Kısmi Bağlı Ankraj Detayı Ve Yüzey Temizliği Koşulları Altında Ankrajların Eksenel Çekme Davranışlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Yılmaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, uygulamada sıkça kullanılan epoksi bazlı bir kimyasal ankraj malzemesi ile; güçlendirme çalışmalarında karşılaşılan örnekleri temsil edecek düşük dayanımlı beton plaklar kullanılmıştır. Ankraj delik yüzeyinin uygulanan yüzey işlemlerine ilişkin temizlik, tozluluk durumlarına bağlı etkiler; önerilen uygulama detayı, standart ankraj detayı ve yalın sıyrılma göçmesine ilişkin yapışma dayanımının elde edildiği bir dizi deney yapılmıştır. Çalışmada önerilen uygulama detayı uyarınca; ankraj, ankraj deliğine tüm boyu boyunca bağlanmamakta; yüzeyden itibaren bırakılan serbest ankraj derinliği ile; beton elemanda oluşan çekme gerilmelerine bağlı ani güç tükenmesinin etkilerinin azalışı; önceki çalışmalarla da karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.
In this study, low strength concrete plates representing samples frequently encountered in strengthening applications, employing epoxy based anchorage chemicals, have been used. A series of experiments on bond strength have been performed; the effects of cleanliness and dust levels of the anchorage interfaces on proposed application detail, standard anchorage detail, and confined pull-out tests were considered. Abiding by the proposed application detail, the anchorage was not fully bonded through its entire length, anchorage depth from the surface was left unbonded, and the tension related to the sudden failure of tensial strength of the concrete have been evaluated in comparison with previously conducted studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
ankraj, kısmi bağlı ankrajlar, güçlendirme, epoksi, çekme-çıkarma, anchorage, partially bonded anchorages, strengthening, epoxy, pull-out
Alıntı