Türkiye'nin Petrol Arz Güvenliği

dc.contributor.advisor Tuğrul, A. Beril tr_TR
dc.contributor.author Yıldırım, Ali tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:28Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:28Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türkiye'nin petrol arz güvenliği; stratejik kriterler çerçevesinde modellenmeye çalışılmıştır. Başka bir deyişle, ülkemiz için arz güvenliği; jeopolitik, yedeklilik ve çeşitlilik bağlamında değerlendirilmek yoluna gidilmiştir. Ancak, sadece petrol arz güvenliğinin modellenmesi hedeflendiğinden, çeşitliliğin göz önüne alınması söz konusu olmamaktadır. Petrol arz güvenliğinin modellemesi için ?Ağırlık Dağılım Modeli? uygulaması yapılması benimsenmiştir. Bu model çerçevesinde Türkiye'nin (literatürden petrol alım değerlerine ulaşılabilen) 2001-2005 yılları için petrol alımı yaptığı ülkeler için yedeklilik ve jeopolitik kriterleri için ağırlık değerleri belirlenmiş ve ?Eşdeğerlikli Değerlendirme? ve ?Ağırlıklı Ortalama? değerleri tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ayrı ayrı ve mukayeseli olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi sonucu Türkiye'nin petrol arz güvenliği ve petrol zengini ülkelerin Türkiye petrol arz güvenliğine olan etkisi hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, modeling Turkey oil supply security examined in strategic context. In other words, Turkey oil supply security is evaluated as part of the geopolitics, redundancy and diversity criteria. However, due to only oil supply security is evaluated diversity criteria disregarded in this model. In order to modeling oil security ?weighted distribution model? is applied. Using this model between 2001 and 2005 year (in literature accessed the oil import amount data) ?equivalence assessment? and ?weighted average? values are determined in context of redundancy and geopolitics criteria for countries which Turkey import oil. The obtained results individually and comparatively evaluated and studied. The comparison of the results give significant information about the oil supply security of Turkey and the impact of oil rich countries on Turkey. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12800
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.title Türkiye'nin Petrol Arz Güvenliği tr_TR
dc.title.alternative Oil Supply Security Of Turkey en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301051028.pdf
Boyut:
2.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama