Poliüretan Mikro Ve Nanokompozitlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Güner, F. Seniha tr_TR
dc.contributor.author Seydibeyoğlu, M. Özgür tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Material Science and Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-11-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:59:00Z
dc.date.available 2015-05-21T13:59:00Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, endüstriyel poliüretan ile nanokompozitler ve mikrokompozitler hazırlanmıştır. Poliüretan nanokompozit hazırlamak için doğal, sentetik killer ve selüloz kullanılmıştır. Poliüretan mikrokompozit hazırlamak için selüloz ve karbon fiber kullanılmıştır. Hazırlanan malzemelerin mekanik özellikleri ve ısıl dayanım özellikleri incelenmiştir. Çekme-uzama testleri, dinamik mekanik analizler ve sıcaklık kütle kaybı testleri yapılmıştır. Poliüretan-kil nanokompozitlerinin yapısı geçirimli elektron mikroskobunda incelenmiştir. Bu amaçla tez kapsamında geliştirilen yeni bir numune hazırlama yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanmış olan nanokompozitler ile mukavemetlerde çok önemli artışlar gözlenmiştir. Doğal killeri organik yüzey aktiflerle muamele etmeden poliüretan ile nanokompozit elde edilmiştir. Doğal hektorit kili ile ticari sentetik hektorit kilinden çok daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan poliüretan-selüloz nano ve mikro kompozit çalışmasında ise, aynı malzeme ile nano boyutta güçlendirmenin mikron boyuta göre çok daha etkin olduğu ve nanokompozitlerin mikrokompozitlere çok daha saydam olduğu tespit edilmiştir. Son aşamada ise hazırlanmış olan malzemeler poliüretan karbon fiber kompozitleri ile karşılaştırılmıştır ve karbon kompozitlerin kil nanokompozitlerine göre mukavemeti arttırmada çok daha etkili oldukları saptanmıştır. Ancak killerin doğada kolaylıkla bulunabiliyor olması kil çalışmasını değerli kılmaktadır. Doğada çok bulunabilen selüloz ile hazırlanan nanokompozitlerin en yüksek mukavemet değeri verdiği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study nano and micro composites of industrial polyurethane has been prepared. To prepare nanocomposites, natural clays, synthetic clay and cellulose have been used. To prepare microcomposites, cellulose and carbon fiber have been used. The prepared materials have been mechanically and thermally tested. The materials have been tested with tensile testing, dynamic mechanical analysis and thermal gravimetric analysis. The structure of polyurethane-clay nanocomposites have been investigated with transmission electron microscopy. For this purpose within the scope of the thesis, a novel Sample preparation technique has been developed. The mechanical properties of the polyurethane has been increased with clays. Nanocomposites have been obtained without organic modification of the clays. Better improvements have been achieved with the natural hectorite compared to the synthetic hectorite. With polyurethane-cellulose materials, using the same cellulose material, the importance of nanosize reinforcement has been demonstrated with increased transparency compared to the microcomposites. And finally, these materials have been compared with the polyurethane-carbon fiber microcomposites. It has been observed that polyurethane-carbon fiber composites have higher strength compared to the clay nanocomposites. On the other hand clays being abundant in nature and cheap are imprtant family for the reinforcement of polymers. The cellulose being abundant in nature as well has been the best reinforcing phase for the polyurethane. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2862
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Poliüretan tr_TR
dc.subject Nanokompozit tr_TR
dc.subject Mikrokompozit tr_TR
dc.subject Kil tr_TR
dc.subject Selüloz tr_TR
dc.subject Karbon fiber tr_TR
dc.subject Polyurethane en_US
dc.subject Nanocomposite en_US
dc.subject Microcomposite en_US
dc.subject Clay en_US
dc.subject Cellulose en_US
dc.subject Carbon fiber en_US
dc.title Poliüretan Mikro Ve Nanokompozitlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Preparation And Characterization Of Polyurethane Micro And Nanocomposites en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
7750.pdf
Boyut:
16.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama