Kaynaklı Çelik I Ve Kutu Kesitli Kolon - I Kiriş Birleşimlerinin Plastik Dönme Kapasitelerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Polat, Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Standartlarda yer alan ve test edilmiş olan I kesitli kolon ve I kesitli kirişlerden oluşan kaynaklı bir birleşimin bilgisayarda modellemesi yapılarak daha önce bulunan dönme kapasitelerinin sonlu elemanlar programında da elde edilebildiği ve programın St37 malzemeli birleşimler içinde doğru sonuç verdiği ispatlandı. Daha sonra bu birleşimler TDY 2007 nin tanımladığı göreli kat açısını sağlayıp sağlamadığına bakıldı. Kutu kolon – I kiriş birleşimleri için süreklilik levhasının gerekmediği yeni birleşim tipi üzerinde de test yapılarak bu birleşimin de yeterli dönme kapasitesine sahip olduğu sonucuna varıldı.
The same rotation capacities which were found before by standarts are also obtained with a finite element program and it is proved that the program provides the accurate results for joints with St37 materials by modelling a welded joint of standardized and tested I column and I beam. Afterwards it is analyzed if these joints ensure the relative floor angle stated in TDY 2007. Additionally it is aimed to propose a simpler and easily controlled joint design for continuity plates which are common in box column and beam connections but not easily produced many times in addition to the controlling difficulty as a result of it being invisible from the outside. The joint of box column and I beam is explored through literature research and a new joint model is analyzed which also ensured the requirements of standards.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kaynaklı Birleşimler, I Kolon – I Kiriş Birleşimi, Kutu Kolon – I Kiriş Birleşimi, Plastik Dönme Kapasitesi, Sonlu elemanlar, Welded connections, I Column - I Beam Connections, Box Column - I Beam Connections, Plastic Rotation Capacity, Finite Elements
Alıntı