Örnek Tabanlı Us Yürütme Ve Mimari Tasarım

dc.contributor.advisor Çağdaş, Gülen tr_TR
dc.contributor.author Duran, Ayşe tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design Computing en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-18T17:37:16Z
dc.date.available 2015-08-18T17:37:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada örnek tabanlı us yürütme ve tasarıma dayalı sistemler ve bu sistemlerin mimarideki yeri incelenmiş ve yeni bir örnek tabanlı tasarım sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Örnekler, örnek tabanlı sistemlerin genel yapısı, örnek tabanı oluşturma süreci, aşamaları ve uygulama alanları açıklanmıştır. Toplu konutlara gösterilen yoğun ilgi ve gelişmekte olan sektörel faaliyetler de dikkate alınarak, bu çalışma kapsamında toplu konutlara yönelik örnek tabanlı bir sistem önerilmiştir. Bu yeni sistem, mimari tasarıma yardımcı, etkileşimli bir sistemdir. Us yürütmeyi, yeni çözümler üretmeyi ve değerlendirmeyi destekler. Tasarımcı-kullanıcı tarafından yeni sorun belirlenir, sistemde var olan örnek tabanından öncül örnekler geri çağrılır, eşleştirilir ve seçilir. Seçilen örnek üzerinde tanımlanmış kısıtlamalara göre uyarlama işlemleri yapılır. Oluşturulan yeni örnek değerlendirilerek kullanıcıya sunulur veya sistemin önceki aşamalarına geri dönüş sağlanır. Özellikle toplu konut üretimi yapan firmaların tasarımlarında, var olan öncül örneklerden yararlanmaları ve bu tipolojiye ait örnekleri değiştirerek ve geliştirerek yeniden kullanmaları amaçlanmıştır. Sistemin hem profesyonel tasarımcılar hem de öğrenci-tasarımcılar tarafından kullanılabilir olması ve sistemde yer alan görsel ve metine dayalı bilgilerin tasarımcılarla beraber firmalar, konut sahipleri, konut alım-satımıyla ilgilenenler tarafından da kullanılması amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this project, case-based reasoning and design systems and their importance in architecture have been studied. The aim is to develop a new case-based design system. Cases, the general structure of case-based systems, the process of forming the case-base, its phases and how they can be carried out, have been explained. Considering the wide interest in housing and flourishing business in the sector, a case-based system that can be used in housing is proposed. This new system is an interactive system, aiding architectural design. It supports reasoning and generation and evaluation of new solutions. The new problem is determined by the designer-user, precedents are retrieved from the case-base already in the system, matched and chosen. The chosen case is then adapted in accordance with specified constraints. The newly formed case is evaluated and presented to the user. Or, the user may return to the former steps of the system. It has especially been aimed for housing companies to make use of precedents and re-use cases under this typology, by changing and developing them. The system is so designed that it can be used by both professional designers and student-designers; the visual and textual information can be used by companies, house-owners, real estate dealers as well as designers. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8518
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Örnek Tabanlı Us Yürütme tr_TR
dc.subject Örnek Tabanlı Mimari Tasarım tr_TR
dc.subject Toplu Konutlar tr_TR
dc.subject Case-Based Reasoning en_US
dc.subject Case-Based Design In Architecture en_US
dc.subject Housing en_US
dc.title Örnek Tabanlı Us Yürütme Ve Mimari Tasarım tr_TR
dc.title.alternative Case-based Reasoning And Architectural Design en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1412.pdf
Boyut:
2.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama