Gemilerde ECDIS Kullanımının Seyir Emniyeti Açısından Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gürel, Oğuzhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Elektronik Harita Görüntü ve Bilgi Sistemi (ECDIS), elektronik haritalar ve seyirle ilgili bilgileri entegre şekilde kullanabilen, şamandıra, deniz feneri gibi cisimlere, kara parçalarına, seyir tehlikelerine göre geminin pozisyonunu sürekli olarak belirleyebilme kapasitesine sahip, kağıt haritaların yerini alan gerçek zamanlı karar destek sistemidir. Kağıt haritaların yasal olarak eşdeğeri olan elektronik haritalar, seyir sensörleri ve diğer seyir yardımcısı cihazlarla birlikte seyir güvenliğini önemli oranda artıracak entegre köprü üstü sisteminin oluşturulması temelinde, denizcilik sektöründe kabul görme aşamasındadır. Bu teknolojik gelişmeler uluslararası standartlarla desteklenmektedir. Günümüzde, ECDIS kullanımı seyir işlemleri ve çatışmayı önleme konularında daha çok tanınmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Türk armatörleri ve denizcilik firmaları kağıt harita yerine kullanılabilen ECDIS’i gemilerine donatıp donatmama konusunda karar verme aşamasına gelmiştir. Bu karar verme süreci, bütün alternatiflerin belirlenmesi yanında hangi alternatifin amaç ve isteklerimize uygun olduğunu içermektedir. Bu çok ölçütlü karar verme probleminde, iki alternatifin seçimini kolaylaştırmak için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılmıştır. Armatörlerin ve denizcilik firmalarının iki alternatiften birinin seçiminde, ilgili faktörlerin etkilerini belirlemek için bu çalışmada AHS yöntemi kullanılarak hiyerarşik analiz yapısı oluşturulmuştur.
Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) as a real time navigation system integrating variety of charts and navigation related information that replaces the paper chart is capable of continuously determining the vessel s position in relation to land, sea objects as buoy, lighthouse and navigational hazards. Electronic charts, as the legal equivalent of paper nautical charts, are about to attain acceptance as the basis for an integration of sensors and displays that will substantially increase the safety of ship navigation. These, technical innovations now supported by international standards. Nowadays, ECDIS usage is getting more recognized as being used for both navigation and collision avoidance tasks. In this sense, Turkish ship owners and shipping companies are at the correct time, to take a decision for the substitution of paper chart with ECDIS. Making a decision implies that there are alternative choices to be considered, and in such a case we want not only to identify as many of these alternatives as possible but to choose the one that best fits with our goals, objectives, desires, and so on. In this multi-criteria decision making process; to facilitate the selection of two alternatives Analytic Hierarchy Process (AHP) model is being used. In order to quantify the influence of related factors to the selection of two alternatives of Turkish ship owners and shipping companies, this study develops a hierarchical analysis framework being applied by AHP method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
ECDIS, kağıt harita, Analitik Hiyerarşi Süreci, çok ölçütlü karar verme, köprüüstü operasyonları, ECDIS, paper chart, Analytic Hierarchy Process, multi criteria decision making, bridge operations
Alıntı