Seri Bağlı Geri Devirli Aktif Çamur Sistemlerinde Biyolojik Kalıcı Ürün Oluşumunun Modellenmesi

dc.contributor.advisor San, Hasan Ali tr_TR
dc.contributor.author Çiner, Fehiman tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:48:37Z
dc.date.available 2015-12-17T13:48:37Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Yirminci yüzyılın başlarında geliştirilen aktif çamur prosesi, atıksu içinde bulunan kolloidal ve çözünmüş organik maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla biyokütleye ve gazlara dönüştürüldüğü biyolojik arıtma prosesleridir. Aktif çamur sisteminde substratın biyolojik olarak ayrışması sonucu ortama bir miktar biyolojik açıdan inert ürünler bırakılmaktadır. Çok sayıdaki çalışma çıkış akımındaki organik maddenin sadece çok küçük bir kısmının girişteki orijinal substrattan, geri kalan kısmının ise biyokütle esaslı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, geri devirli tam karışımlı tek reaktör ve seri bağlı n adet aktif çamur reaktöründe ölüm-yenilenme yaklaşımı kullanılarak; hidrolik bekletme süresi (), çamur yaşı (c), geri devir oranı (r) , reaktör sayısı (n), dispersiyon sayısı (d) ve boyutsuz giriş konsantrasyonu parametrelerinin fonksiyonu olarak matematik model geliştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Activated sludge process developed at the beginning of 20 th century is the biological treatment process in which the soluble and particulate organic matters in the wastewater are converted into gases and cell tissue. In activated sludge systems, the origin of biological inert products is degraded substrate. Most of the studies show that only a little part of the effluent is original substrate and the most part of it is microbial. In this study, a mathematical model including soluble inert product formation mechanism in series reactor activated sludge systems by simulation of dispersion medium has been developed. In this study, using one and n completely activated sludge reactors in series with recycle, a mathematical model was developed as a function of hydraulic retention time (), sludge age (c), recycle ratio (r) , reactor number (n), dispersion number (d) and dimensionless influent concentration parameters using death-regenaration approach. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11639
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aktif çamur prosesi tr_TR
dc.subject seri bağlı reaktör tr_TR
dc.subject ölüm-yenilenme tr_TR
dc.subject : Activated sludge process en_US
dc.subject series connected reactor en_US
dc.subject soluble microbial en_US
dc.title Seri Bağlı Geri Devirli Aktif Çamur Sistemlerinde Biyolojik Kalıcı Ürün Oluşumunun Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Modelling Of Biological Residual Product Formation In Activated Sludge Systems In Series With Recycle en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1089.pdf
Boyut:
9.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama