Mevcut Bir Okul Binasının Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Deprem Performansının Değerlendirilmesi Ve Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-02
Yazarlar
Başaran, Ali Bahadır
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 2007 Bölüm 7’de belirtilen doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden olan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak, mevcut bir okul binasının güçlendirme öncesi ve sonrası olmak üzere deprem performansı değerlendirilmesi yapılmıştır. Orta bilgi düzeyinde olduğu kabul edilen yapı güçlendirme öncesi yapılan değerlendirmede, öngörülen performans hedeflerini sağlayamamıştır. Malzeme kalitesi ve enine donatı bakımından yetersiz bulunan yapının, kolonlarda mantolama ve yeni betonarme perdeler ekleme ile güçlendirilerek, ilgili deprem etkileri altında öngörülen performans hedeflerine ulaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca güçlendirme sonrasında yapının mevcut temelindeki etkilerin tahkik edilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, binaların performans değerlendirmelerinde doğrusal olmayan analiz yöntemlerini kullanırken, doğrudan malzeme özelliklerine bağlı şekil değiştirme değerlerinin yerine deneysel olarak bulunabilen ve davranış özellikleri ile ilişkilendirilebilen plastik dönme değerlerinin alınması önerilmiştir. Ayrıca bu çalışma, doğrusal olmayan yöntem kullanılarak deprem performansı değerlendirilmesinde karşılaşılabilecek sorunları irdeleyen bir örnek oluşturmaktadır.
In this study, seismic performance evaluation of an existing reinforced concrete school building had been carried out before and after strengthening by a nonlinear pushover analysis method, which is given in the Turkish Earthquake Code 2007 Section 7, as Incremental Equivalent Earthquake Load Method. The reinforced concrete school building, which is accepted that is at an average information level, had not been able to manage its projected performance targets under required seismic effects before strengthening. The structure, which is considered inadequate with regard to quality of material and amount of shear reinforcement, is strengthened by reinforcing its columns with reinforced concrete and adding new shear walls so that it can manage to have its projected performance targets under required seismic effects. Furthermore, the necessity to check the existing foundation for any new effects caused by strengthening is emphasized. Consequently, it is recommended that instead of the values of strains which are directly related to material properties, the values of plastic rotations, that can be found experimentally and associated with behavioral properties, can be used in the seismic performance evaluation of buildings by nonlinear analysis methods. This study is also set out to be an example for scrutinizing any problems encountered in the seismic performance evaluation by nonlinear analysis methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Deprem Performansı, Doğrusal Olmayan Analiz, Güçlendirme, Seismic Performance, Nonlinear Analysis, Strengthening
Alıntı