Türkiye Doğal Gaz İthalatının İncelenmesi Ve Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle İrdelenmesi 

dc.contributor.advisor Tuğrul, Asiye Beril tr_TR
dc.contributor.author Ağdaş, Doğan Umut tr_TR
dc.contributor.authorID 301111007 tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-05-18T08:40:34Z
dc.date.available 2018-05-18T08:40:34Z
dc.date.issued 2015-05-22 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu yüksek lisans tezi kapsamında; ülkemiz adına önemli enerji kaynaklarından biri olan doğal gaz, diğer enerji kaynakları ile birlikte değerlendirilmiş ve toplam enerji üretimi ve tüketimi içerisindeki yeri incelenmiştir. Ülkemizin doğal gaz ile tanışmasından bu yana geçen süre içerisinde gelişimine ve artan önemine değinilmiş, bu doğrultuda ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında gerçekleştirilen doğal gaz ithalatı ve iç piyasa satışı araştırılmıştır. Ayrıca; ülke olarak neredeyse tamamını, yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ithal ettiğimiz bu enerji türünün ithalatının değerlendirilmesi için başlangıç olarak SWOT analizi yapılmış ve ithalat konusunda güçlü ve zayıf yanlarımızı içeren içsel faktörlerin yanı sıra, fırsat ve tehdit içeren dışsal faktörler belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlere öncelik değeri verilerek SWOT analizi sayısallaştırılmış ve önem dereceleri analiz edilmiştir. Buna ek olarak; Türkiye'nin doğal gaz ithalat konusunun irdelenmesi amacı ile TOWS matrisi oluşturulmuş ve ithalat konusunda ülkemiz adına stratejiler geliştirilmeye çalışılmıştır. İçsel ve dışsal faktörler üzerinden belirlenmiş stratejilere önem derecesine göre değer verilmiş ve TOWS matrisi de sayısallaştırılıp, analiz edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this Thesis; natural gas, which is one of the most important energy source for our country, was considered in conjunction with other energy sources and examined to level of production and consumption in Turkey's total energy. To start using of natural gas and growing importance of our country was mentioned in the last period, and in this direction, the natural gas imports and domestic sales were investigated. Furthermore; SWOT analysis was conducted to assess the starting in almost all imported of natural gas, which we have imported within the framework of international agreements. Including our strengths and weaknesses in the internal factors and opportunities and threats in the external factors were identified about imports. Giving a priority value for the specified value was digitized the SWOT analaysis and severity are analyzed. In addition; TOWS matrix of Turkey's natural gas imports with the aim of examining issues were created. On behalf of our country was trying to develop the import strategies. The strategies, which was identified by way of internal and external factors, were given the values which was based on the degree of importance to the strategy, and TOWS matrix also digitized, and analyzed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15293
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği tr_TR
dc.subject Sayısal analiz modelleri tr_TR
dc.subject Energy en_US
dc.subject Petroleum and Natural Gas Engineering en_US
dc.subject Numerical analysis models en_US
dc.title Türkiye Doğal Gaz İthalatının İncelenmesi Ve Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle İrdelenmesi  tr_TR
dc.title.alternative Research Of Natural Gas İmports And Examining Of The Quantification Swot Analytical Method İn Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301111007.pdf
Boyut:
2.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama